• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Karet på Ersboda

Förskolan Karet ligger centralt i stadsdelen Ersboda. Vi har fyra avdelningar: Nyckelpigan (1-2 år), Snigeln (2-3 år), Myran (3-4 år) och Fjärilen (4-5 år). På förskolan arbetar både förskollärare, barnskötare och specialpedagog. Vi har även en kock som lagar vår mat.

Trygghet

Vi arbetar aktivt och samarbetar för att alla barn ska känna sig trygga. Vi jobbar utifrån att alla barn är allas barn.
Vi lägger stor vikt på barnens anknytning. Vi har en tydlig dagsrytm vilket skapar trygghet för barnen, de känner igen strukturen.

Vi ser inskolningen som viktig där vi vill skapa en bra start som lägger grunden för trygga barn och föräldrar.

Våra värdeord Trygghet, Glädje, Gemenskap och Utforskande ska genomsyra varje aktivitet och de möten som sker under vår dag tillsammans.

Läs mer om inskolning hos oss

Leken

Vi lägger stor vikt på leken, för vi anser att det är där tillsammans med andra, den största utvecklingen och lärande sker.

Våra miljöer

Vi vill att både vår ute och innemiljö ska vara inbjudande, att det intresserar och lockar till lek, samspel, språkutveckling och lärande. Vi vill att det ska vara tillåtande, tillgänglig, utmanande, kreativ och lustfylld vardag för våra barn.

Läs mer i vår kvalitetssammanställning för 2014-2015PDF

Lärande

Vårt arbets sätt är utforskande. Det innebär att barn och pedagoger tillsammans i lek, experimenterande och utforskande ges förutsättningar för ett lustfyllt växande och lärande utifrån våra styrdokument.

Där pedagoger med ett nyfiket och intresserat förhållningssätt ska underhålla, stödja och utmana barnen till ett fortsatt och fördjupat lärande.

Språk

Vi arbetar språkutvecklande genom att ha fokus på språket i hela dagens lärande och för detta krävs lyhörda, medvetna pedagoger och en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet på språket i både tal och skrift. Vi vill stärka och stimulera alla våra barns språkidentiteter.

Läs mer om vårt arbete med språk under fliken språkarbete.