• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om Hörnans förskola

Förskolan består tre delningar: Svalan, Tärnan och Sparven. Alla avdelningar har åldersblandade grupper, det vill säga barn i åldrarna 1-5 år. Det finns många fördelar med åldersblandade grupper, bland annat:

 • Syskonen får vara i samma grupp 
 • De stora barnen blir förebilder för de små 
 • Barnen får kompisar i olika åldrar
 • Större möjligheter till empatiträning och ansvarstagande.
 • Kontinuitet under förskoletiden

Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningarna inför skolan och livet genom att lyfta fram leken, individen och trygghet. Hörnans läge gör att vi har närhet till både skog och hav och vi lägger stor vikt vid att vara ute och att barnen får röra på sig.

Läs gärna vår kvalitetssammanställningPDF.

Trygghet

Barnen ska en trygg, stimulerande och lärorik miljö Alla barn ska känna trygghet med alla delar i verksamheten, med vuxna, barn, dagliga rutiner och olika aktiviteter. För att förebygga kränkande behandling strävar vi efter att vara närvarande där barnen är.

Trygg inskolning är viktigt för oss och vi genomför en längre period under hösten utan tvärgruppsverksamhet på förskolan, fokus ligger då på att skapa trygghet både för de nya och de gamla barnen. Vi har  trygghetsvandringar varje år där barnen får komma till tals samt barnråd.


Lärande

Barnen ska behålla lusten att lära. Genom sagoinriktning öka stimuleringen av barns språk och begreppsbildning. Vi stimulera barns språkutveckling för att underlätta kommande läs och skrivinlärning genom att vi följer språkplanen som finns i vårt skolområde som innehåller bland annat språklekar och Bornholms modellen.

Med de äldsta barnen jobbar vi efter Bornholmsmodellen. Det är ett systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat program för att stimulera och utveckla barns medvetenhet före läsinlärningen. Barnen träffas mån-tors i 20-30 minuter och leker sig in i språket på ett lustfyllt sätt. Glädjen och leken poängteras i hög grad med programmet.

Läs mer om Bornholmsmodellen här.

Inskolning och öppentider

Målet med inskolningen är att skapa trygghet och att ni som vårdnadshavare ska få  en inblick i förskolans värld. Inskolningen skiljer sig från år till år på de olika avdelningarna, gemensamt för alla inskolningar är att föräldrarna ska vara beredda att avsätta två veckor för inskolning av sitt barn. Kontakta förskolan för mer information inför inskolningen.

Skola för hållbar utveckling

2015 certifierades Hörnans förskola med utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling”.

Våra tre mål är; att minska pappersförbrukningen, arbeta tematiskt med sagor för att främja barnens sociala- och språkliga utveckling samt synliggöra återvinningen av både materester och förpackningar för barnen.