• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan


Pedagogisk tanke

På vår förskola arbetar vi med inspiration från Reggio Emilia i åldersindelade grupper. Detta gör vi för att varje barn skall kunna utvecklas och utmanas både individuellt och i samspel med andra. Vi använder oss av ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen.
 
Har ni idéer, åsikter eller synpunkter på vårt arbetssätt, diskutera gärna det med oss! Vi vill ha en öppen dialog för att kunna göra det så bra som möjligt för barnen på Lundagård

Förskola på finska

Hos oss finner du en helt finskspråkig hemvist. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra. På Hissen är den röda tråden det finska språket.

Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet. De finska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna.

Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till det svenska språket.Trygghet att börja hos oss

Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Inskolningen är en viktig och spännande period för både barn och vårdnadshavare. Vi välkomnar familjen in i vår verksamhet genom en ansvarspedagog, tillsammans planerar vi ett inskolningsschema som sträcker sig över två veckor. Då arbetar vi medvetet med att barnet ska känna sig trygg med pedagogerna, barngruppen och vår miljö. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig sedda och lyssnade på. Vi möjliggör det genom att dela in barngruppen i olika konstellationer utifrån dagens behov och intressen.

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt för oss och därför bjuder vi in vårdnadshavare till delaktighet och inflytande i vår verksamhet. Det görs genom den dagliga kontakten, föräldramöten, utvecklingssamtal och vårt förskoleråd. Vi vill att vår samverkan ska präglas av respekt, ömsesidighet och värme.