• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan

Förskolan Hoppet ligger på Sofiehem nära Universitetet och Norrlands Universitetsjukhus. Förskolan består av fyra avdelningar; Repet, Hissen, Trappan och Stegen. Våra avdelningar har åldersblandade grupper. Det är ett arbetssätt vi valt för att främja barnens utveckling och lärande genom ett ökat samspel mellan barnen oberoende av ålder.

Förskolan har en stor gård med en skogsdunge och erbjuder barnen omväxlande ytor. Vi har även  grönsaksland och odlingslådor. På vintern kan barnen åka pulka och skrana i vår lilla backe.

Vi har bibliotek på gångavstånd och närheten till isbana och idrottslokal.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och reflektion som verktyg för att utveckla verksamheten och säkerställa kvaliten. Detta utförs i arbetslaget samt med vår förskolechef.

Lärandet bor i utforskandet tillsammans – vi skapar förutsättningar för det.

Vi arbetar med strävansmålen i läroplanen på ett för barnen meningsfullt sätt genom att planera verksamheten utifrån barnens perspektiv. Barnens egna erfarenheter, kunskaper och intentioner fångas upp av pedagogerna och visar vägen i lärandet.  

Lärandet sker överallt och bygger på samspelen mellan barnen, pedagogerna och miljön. Pedagogerna intar en ställning som medforskare och ger barn verktyg samt möjligheter att lära. Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid till att utforska material och tekniker och möta samma aktivitet upprepade gånger.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling

Förskola på finska - Hissen

Hos oss finner du en helt finskspråkig avdelning, Hissen. Här är alla pedagoger finsktalande och barnen uppmuntras att prata finska med varandra. På Hissen är den röda tråden det finska språket.

Genom sagor och berättelser, rim och ramsor, klassisk barnlitteratur, sånger och musik, teman, färger, svåra ord med mera får barnen möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål med sin mångkulturella identitet. De finska och svenska traditionerna och högtiderna uppmärksammas i samarbete med föräldrarna.

Barnen deltar också i olika gruppaktiviteter tillsammans med barn från de andra avdelningarna där det talas svenska. På så sätt fördjupas barnens kunskaper i finska samtidigt som de får en daglig och naturlig tillgång även till det svenska språket.

Miljön som blir vad barnen vill

På Hoppet arbetar vi medvetet med att utveckla miljön både ute och inne. Barnen erbjuds en välkomnande miljö som inspirerar till lek och lärande och uppmuntrar deras självständiga utforskande.

Vi dokumenterar miljön så att utgångspunkten ligger hos den rådande barngruppens intressen och behov av utmaningar.

Läs mer om vår ute- och innemiljö

Trygghet att börja hos oss

Vårt mål är att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Inskolningen är en viktig och spännande period för både barn och vårdnadshavare. Vi välkomnar familjen in i vår verksamhet genom en ansvarspedagog, tillsammans planerar vi ett inskolningsschema som sträcker sig över två veckor. Då arbetar vi medvetet med att barnet ska känna sig trygg med pedagogerna, barngruppen och vår miljö. Hos oss är det viktigt att barnen känner sig sedda och lyssnade på. Vi möjliggör det genom att dela in barngruppen i olika konstellationer utifrån dagens behov och intressen.

Samverkan mellan hem och förskola är viktigt för oss och därför bjuder vi in vårdnadshavare till delaktighet och inflytande i vår verksamhet. Det görs genom den dagliga kontakten, föräldramöten, utvecklingssamtal och vårt förskoleråd. Vi vill att vår samverkan ska präglas av respekt, ömsesidighet och värme.