• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Hedlundaskolan är en av Världsnaturfondens modellskolor för hållbar utveckling. Vi arbetar för en utveckling som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Vår vision är att utbilda framtidens hållbara världsmedborgare.

På Hedlundaskolan arbetar engagerad personal som skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Eleverna har ett stort inflytande över sitt lärande och sin skolgång.

Läs mer om vår skola

Våra olikheter är en styrka

På Hedlundaskolan finns en mångfald av språk, intressen och kulturer. Här tar vi emot nyanlända elever som har ett annat modersmål än svenska, och våra elever får lära sig om kulturer och samhällen från alla delar av världen.

Läs mer om mångfald


100 språk

Arbetet på skolan genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen. På Hedlundaskolan vision är att utbilda framtidens världsmedborgare. Med utgångspunkt i denna vision strävar vi efter att skapa en skolvardag där eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk, identitet och kreativitet genom olika uttrycksformer.

Läs mer om språkutvecklingEn bra start på skolan

I förskoleklassen får barnen lära känna skolans värld i sin egen takt. Leken står i centrum och de lär sig matematik och språk på ett lustfyllt sätt. Fritidsverksamheten kompletterar skolan och här har barnen möjlighet till både fria och planerade aktiviteter.

Läs mer om förskoleklass och fritids