• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Hedlunda förskola

Hedlunda förskola är en kommunal förskola som ligger bredvid Hedlunda skola. Runt förskolan finns flerfamiljshus, Hedlundaparken - ett allmänt grönområde med en minigolfbana och lekpark samt Dragonskolan och Noliaområdet.

Hedlunda förskola består av 6 hemvisten på två plan, förskolan är byggt som ett passivhus, ett energisnålt hus. De fyra ytterväggarna symboliserar ramen för ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamheten inom dessa väggar står för den sociala hållbarheten.


Hedlunda förskolas kvalitetssammanställning 2014/2015PDF


Verksamhet

Hedlunda förskola är en byggnad där Reggio Emilia-filosofin legat till grund för husets innehåll och utformning. Alla förskolor ska, enligt förskolans läroplan, arbeta med genus och jämställdhet, Hedlunda förskola har fått ett politiskt uppdrag att arbeta med ett fördjupat lärande kring detta. Förskolans sociala hållbarhet flätas samman i Hedlunda förskolas uppdrag, där Reggio Emilia inspiration, genus och förskolans läroplan utgör grunden för verksamhetens innehåll. Vi menar att förskolans uppdrag handlar om att inkludera alla i en gemenskap, barn, familjer och pedagoger. Denna gemenskap utgör grunden för vår verksamhet, ett samarbete där alla har en röst och är ömsesidigt beroende av varandra samt de sammanhang vi befinner oss i.


Hedlunda förskolas verksamhetsidé

Projekterande på Hedlunda förskola

Barnen och Byggnaden – barnens relation till en plats och platsens relation till barnen (gemensamt projekt på hela förskolan)

Vi vill att barnen ska vara en del i ett större sammanhang. Att barnens röster som unga medborgare ska får höras i vår stad Umeå. Genom att arbeta ur ett demokratiskt perspektiv, där barnens delaktighet fångas upp, samt deras betydelse i processen och uppbyggandet av förskolan på Hedlunda.

Barnens relation till platsen ”Hedlunda förskola”, dess människor, ting, rörelse, smaker, dofter, bilder och föränderlighet blir spännande utgångspunkt för att synliggöra barns utforskande, lärande och delaktighet.Introduktion

Hedlunda förskola vill inkludera alla i en gemenskap, barn, familjer och pedagoger. Denna gemenskap utgör grunden för vår verksamhet och för att vi tillsammans ska få en så bra start som möjligt föreslår vi en två veckors introduktion. Under den tiden ges tillfälle att mötas och lära känna förskolan och varandra i mindre och större grupper på hemvist och på torget, i ateljén, restaurangen och på utegården.


Våra hemvisten