• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Text

Om förskolan

Förskolan Hallbacken byggdes 2009 och är belägen Obbola, två mil från Umeå centrum. Förskolan har sex avdelningar, Myran, Spindeln, Humlan, Nyckelpigan, Fjärilen och Trollsländan. Samtliga avdelningar arbetar i åldersblandade grupper 1-5 år.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Utemiljön och närmiljön

Hallbackens förskola har tillgång till en rogivande miljö, med ett stenkast till havet och dess atmosfär, även närheten till skogen nyttjas mycket för lek och lärande.

På gården har vi vintertid tillgång till en egen pulkbacke, något som uppskattas av barnen.

Intill förskolan finns Obbolaskolan F-9, samt ett bibliotek som besöks kontinuerligt.

Vi ser närheten till havet, skogen, skolan och biblioteket som en tillgång för vår verksamhet.

Trygghet

Trygghet och tillit är en grund för allt arbete i förskolan.

Hallbackens förskola ser barn, familjer och pedagoger som en stor tillgång, och vill inkludera samtliga för att få till en bra inskolning och visstelse hos oss.

Läs mer om inskolning

 

 

Lärande

Vi skapar förutsättningar så barnen kan lära och utvecklas i samspel med andra barn och vuxna.


Vi tror på det kompetenta barnet genom att ge barnet förutsättningar till självständighet, tro till sig själv och sin egen förmåga.

Lärande Hållbar Utveckling

Förskolan Hallbacken är certifierad för Hållbar utveckling. Där satsningarna på miljön visar sig i val av material, återbruk och återvinning, vi strävar efter att lära barnen att tänka hållbart och smart.