• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • WebbkartaHaga - skolan i centrum

Hagaskolan är en F-9 skola som ligger i centrala Umeå. På skolan går det ca 600 elever i grundskolan och 30 elever i grundsärskolan. Enheten har ca 100 anställda. All personal jobbar aktivt för att alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Olikhet ses som en tillgång.

Vi trivs tillsammans

Engagerad personal, positiv attityd och ständig dialog. Det är våra byggstenar i arbetet med att stötta ungdomar i deras utveckling. Tillsammans med våra elever formar vi en bra stämning och en kreativ miljö. Hagaskolans elevvårdsteam arbetar för att främja hälsa och lärande hos eleverna. Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, resurspedagog och rektorer.

Hos oss får du hjälp

Varje tisdag och torsdag kl 15–17 finns det möjlighet till läxhjälp eller förberedelser för prov och annat skolarbete. Resurspedagog, bibliotekarie, studie- och yrkesvägledare samt elever från gymnasiet är på plats för att hjälpa till.

IT-satsning

Vi har på Hagaskolan trådlösInternetuppkoppling i alla lokaler och en heltidsanställd IT-pedagog. Hos oss får både elever och lärare hjälp med sin IT-användning. På högstadiet har eleverna tillgång till en egen bärbar dator och i årskurserna F-6 är tillgången på bärbara datorer hög. Skolan har också en egen IT/mediaplan. Utifrån den får alla elever lära sig att använda IT som ett verktyg i sitt lärande. Eleverna får t.ex. göra tidningar,  producera radio och film.

Temaveckor och egen fördjupning!

Varje höst och vår återkommer våra populära temaveckor. Under dem får eleverna fördjupa sig inom olika ämnesområden. Dessutom ges eleverna möjlighet till fördjupning inom ex. idrott, estetiska ämnen eller matematik varje vecka inom ramen för elevens val.