• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Gungan

 

Förskolan Gungan är en central förskola i Sävar. Sedan 2010 är förskolan renoverad och utbyggd och har idag fem hemvist:

Grön barn 1-2 år, Blå barn 1-2 år, Röd barn 3 år, Vit barn 4 år, Gul barn 5 år.

 

Vi arbetar med åldersnära barngrupper, vilket innebär att åldersindelningen utgår från barnens behov.


Vi är organiserad så att alla tar gemensamt ansvar för alla barn och för förskolans totala verksamhet.

 

Förskolan arbetar inspirerat av Reggio Emilia.

 

På förskolan Gungan arbetar vi efter fyra stycken värdeord. Dessa är miljö, gemenskap, demokrati och lärande.

 

 

 

 

 

 

 

Miljö

Vi vill erbjuda en miljö där barnet står i fokus och alla har möjlighet att utvecklas och inspireras. Med upptäckarglädje och engagemang vill vi skapa en hållbar och föränderlig miljö som utmanar barnens nyfikenhet. 

 

 

 

 

 

 

Gemenskap


Med ett gott bemötande mot varandra vill vi skapa samhörighet och glädje. Vi utvecklas i möte och samspel med andra.


 

 

 

 

 

 

Demokrati

Genom delaktighet och kommunikation vill vi förmedla allas lika värde och respekt för varandras olikheter. En tillåtande och tillgänglig miljö skapar en grund för självbestämmande i de dagliga valen av aktiviteter.

 

 

 

 

 

Lärande

Vi tror att barn har en inneboende lust att lära, leka, söka kunskap och utforska. Vi pedagoger har ett ansvar att ge varje barn utrymme och möjlighet för sitt individuella sätt att lära. Detta gör vi genom att lyssna in och vara närvarande.

Gungans verksamhetsberättelse

 2014/2015

 

Länk...

 

 

 

Hållbar utveckling

I Sävar har förskolorna tillsammans beslutat att arbeta utifrån tre ledord;

Vi är rädda om varandra, vår natur och våra saker.

Läs mer här