• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan

Förskolan Grönstenen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola på Carlshöjd som tillhör Östra skolområdet. Vi har sex avdelningar med åldersnära barngrupper. Förskolan ligger i nära anslutning till Carlshöjdsskolan där vi bland annat kan låna böcker och nyttja idrottshallen. Vi har nära till fina skogsområden och en bra utemiljö.

Vi arbetar ständigt i samordning med vårt styrdokument Lpfö98/10 och vår lokala arbetsplan.

Normer och värden

Vi har enats om att hela förskolans verksamhet ska vila på en värdegrund som präglas av;

 • trygghet och tillit
 • glädje
 • delaktighet

Läs mer om Normer och värden här

Utveckling och lärande

Vi arbetar med åldersnära barngrupper i syfte att skapa en god pedagogisk miljö för barnen där varje barn kan utvecklas och bli utmanade individuellt och i samspel med andra.  Vår ute- och innemiljön samt lekmaterialet anpassas utifrån barnens behov. I lek och lärande ger vi barnen utmaningar som gör att de hela tiden utvecklas.


Barns inflytande

Vi använder ett undersökande, utforskande förhållningssätt där barns tankar, idéer och fantasi är grunden för inlärningsprocessen.

Utifrån Lpfö98/10 strävar vi efter att barnen ska förstå vad demokrati är och att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Vi strävar även efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem

Vi strävar efter att skapa en god atmosfär där pedagoger och vårdnadshavare känner förtroende för varandra. Vid lämning och hämtning utbyts information på olika sätt mellan förskola och hem. På våra avdelningar finns dokumentation från verksamheten och information i olika former. Föräldrar är alltid välkomna på förskolan och inbjuds vid olika tillfällen som t.ex. föräldramöte, grillkväll, utvecklingssamtal och luciafirande.

Förskolan har föräldraråd som träffas vid ett par tillfällen per läsår. Där får man information om verksamheten samt har möjlighet att vara med och påverka.

Här kan ni läsa om hur inskolningen går till.

Uppföljning, utveckling och utvärdering

Genom att arbeta utifrån det pedagogiska året och använda oss av pedagogisk dokumentation ser vi helheten och utvecklar arbetet framåt både för barnen och pedagogerna.

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1-2 gånger per år där vi samtalar om barnets trivsel, utveckling och lärande. 

Här kan ni läsa vår kvalitetsredovisning.PDF

Här kan ni läsa vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.PDF