• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Alla lär vi för att lära

Välkommen till skolan med det roliga namnet! Stadsdelen Grisbacka har fått sitt namn efter bröderna Griis, som var bosatta här på 1500-talet. Vi har en stor skolgård som inbjuder till lek, spel och rörelse. I närheten finns parker, skidspår och skog. Kom gärna hit och besök oss!

Våra elever får goda möjligheter att lära genom att använda digitala verktyg. Klasserna har egna bloggar där man kan följa elevernas skolvardag.

Alla ska känna sig trygga

På Grisbacka skola har vi en gemensam värdegrund som ligger till grund för all verksamhet. Vi vill att alla ska känna sig trygga på skolan. Vi strävar också efter att var och en ska bemötas med tolerans, generositet och förståelse.

Hög måluppfyllelse

Grisbacka skola är en skola med hög måluppfyllelse med strävan att alltid förbättras och utvecklas.

Med driven och kompetent personal, trygga och motiverade elever samt bra samarbete med vårdnadshavare.

Vi tar lärande på allvar.

Vi är stolta över vår musikundervisning

Grisbacka skola har en strukturerad undervisning med tydliga målsättningar. Det finns en välutrustad musiksal och skolan erbjuder kör, och orkesterverksamhet för årskurserna 4-6.