• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Kontakt

Namn

Tel nr

Expedition Ulrika Hellström

16 26 67, 16 26 62

Rektor Charlotta Blomqvist ansvar fritids och F-3

070-880 19 28

Rektor Martin Svedberg ansvar åk 4-6

16 26 51, 070-611 38 33

Rektor Rita Artursson

tjl

Vaktmästare Jan Hallin

070-508 22 29

Personalrum

16 26 40

Telefonhytt, pers rum

16 26 44

Expedition

16 26 67

Arbetsrum, 4-6:an

16 26 42

Skolsköterska

16 26 38

Kök, Restaurangföreståndare

16 26 39

Idrottshall, pers rum

16 26 47

Fritidshemsavd Cirkusen

16 26 43

Fritidshemsavd Pyramiden

16 19 85

Fritidshemsavd Sparvhöken

16 20 97

Fritidshemsavd Kulan

16 26 21

Fritidshemsavd Fjärilen

16 32 98

Förskoleklass Nyckelpigan

16 26 41

Förskoleklass Svalan

16 26 45

Klubben

16 26 46

 

Frånvaro- och sjukanmälan ska göras i Skola24. De finns tre möjliga sätt att sjukanmäla; öppna Skola24 via Lärum, via Skola24- appen eller att använda en telefontjänst. Mer information om Skola24 hittar ni här.


Information om Skola24

 

Ledigheter
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas, 7 kap 18§.Tänk på att om ert barn följer med på en längre semesterresa under skoltid, så kommer han/hon att vara borta från undervisningen i sådan grad att det inte kan kompenseras med enskild läsning av eleven. Därför är det angeläget att längre resor görs under lov eller ferier. Vid ledighet måste eleven och dennes förälder/föräldrar själva ta ansvar för att hålla sig underrättade om vilken undervisning han/hon går miste om.

Ledighetsansökan