• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Vi hälsar er varmt välkomna till oss!

 

Förskolan Granbacken ligger i Sävar, ca 2 mil norr om Umeå. Den är en Reggio Emilia inspirerad förskola som invigdes hösten 2015. Här arbetar vi med åldersnära barngrupper, vilket innebär att åldersindelningen utgår ifrån barnens behov.


Förskolan har fem hemvist:
Tilliten, Glädjen, Viljan, Fröjden och Lyckan.


Vi arbetar utifrån våra värdeord:
Barnet i focus
Samspel
Lärande
Miljön.

 

Läs mer om Reggio Emilia

Läs mer om inskolning

Barnet i fokus

 

Vi lägger stor vikt vid barnens egna intressen. Vi observerar och dokumenterar för att vid reflektioner kunna se hur vi kan utmana barnen i deras intressen.

Vid alla förändringar som vi gör i vår miljö eller kring rutinsituationer så ser vi alltid till att ha barnet i fokus och vara noga med att behålla barnperspektivet så att vår verksamhet utvecklas i rätt riktning.


 


Samspel

 

Vi ser barnen som sociala individer och anser att samspel är en viktig del i barnets lärande. Att tillsammans upptäcka, förundras och ta tillvara på varandras olikheter.

 Vi vill ge möjlighet till att utveckla hänsynstagande, att leva sig in i andras situation samt vilja hjälpa varandra. Miljön på förskolan är inbjudande mötesplatser som uppmuntrar till lek och tar tillvara olika intressen och kompetenser. Vi främjar också olika aktiviteter som stärker och uppmuntrar det sociala samspelet, turtagandet och empati.

Lärande

 

Barnen ska ges möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärandet sker i vardagen genom lek, utforskande av olika material och miljöer samt möten med andra barn och vuxna.

Genom detta stimuleras bland annat fantasin, kreativiteten, kommunikation och samarbete. Vi pedagoger vill stötta, stimulera och utmana barnen i deras lärande, detta genom att vara medforskande och intresserade.

Miljö

Hos oss spelar miljön en väsentlig roll. Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande och tillgänglig ska barnen kunna påverka sin egen vardag och på så sätt bestämma över sin dag på Granbacken. Materialet ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktivitet och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

 

Se fler miljöbilder