• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Utforska, skapa, lära. Tillsammans. 

På Rödäng, vid Rödbergets fot, ligger sedan 2007 förskolan Gitarren. Förskolan består av tre åldersindelade avdelningar; Spelmannen, Trubaduren och Musikanten. Utifrån läroplanen för förskolan och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi vill vi erbjuda barnen möjligheter att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer.


Här är några av de idéer och verktyg som styr vårt arbetsätt.

Det kompetenta barnet

Alla barn föds med en lust att lära och en förmåga att lära. Det vill vi ge barnen många möjligheter att visa.

Vår kvalitetsredovisningWord

Läs om inskolning hos oss, länk i menyn.

Barns hundra språk

Vi vill lyfta fram fler uttryck än de som sker genom tal och skrift.  I sång, dans, hantverk, rörelse och skapande i två eller fler dimensioner kan barnen få möjlighet att hitta nya sätt att lära och uttrycka sig.

Lärande i samspel

Barn behöver andra barn för att spegla sig själva och sina kunskaper, för att bolla sina idéer och utveckla sitt tänkande. I samspel med andra kan summan bli större än delarna tillsammans.

Det sinnliga lärandet

Barnen ska stå i centrum för sitt eget lärande. De ska ges chansen att utforska sin omvärld på egna villkor, med så många sinnen som möjligt.

Delaktighet

En levande demokrati börjar i förskolan. Målet hos oss är att alla barn ska känna att deras tankar är viktiga. Vi gör skillnad för andra och andra gör skillnad för oss.Miljön: den tredje pedagogen

Vi strävar efter miljöer som är inspirerande, utmanande och föränderliga. Barnen ska få möta material och erbjudanden som lockar till kreativitet tillsammans med andra och som skiljer sig från hemmiljön.Projektarbete

Innebär att vi med utgångspunkt i barnens intressevärld djupdyker ner i ett processinriktat arbete, i jakt på nya tankar och ny kunskap. Med barnens görande som ständig utgångspunkt för den fortsatta planeringen blir resan alltid ny och spännande.

Pedagogisk dokumentation

Att fånga barns görande, i exempelvis foto eller video, och skärskåda det utifrån olika pedagogiska fokus. Ett bra verktyg för att synliggöra barns tankar och öka vår förståelse och insyn i barnens värld.

Genus

Vi försöker erbjuda könsneutrala mötesplatser. Vi vill att alla barn ska välja aktiviteter och material utifrån intresse hellre än utifrån kön.

Uteliv

Vi vill ge barnen en positiv upplevelse av natur, kretslopp och årstider. Vår närhet till ängen, berget, skogen, vattnet och kolonilotten erbjuder många möjligheter till lärande och utforskande.