Innehåll

Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-05-16

Kontaktdagar

- Naturbruksdagen (slutet av augusti/början av september)
- Julmarknaden (för blivande elever och deras föräldrar, i mitten av december).

Olycksfallsförsäkring

Studerande på Forslundagymnasiet omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier. Läs mer om försäkringen här.

Utvecklingssamtal

Alla föräldrar hälsas välkomna att delta. Kallelse och tid meddelas till förldrarna via eleverna. För att kunna förbereda sig inför samtalet finns en blankett som eleven kan fylla i.

Krisgruppen

Krisgruppens huvudsakliga uppgift är att:
  - utgöra ett stöd för elever, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra olyckor.
 
 Det ska göras genom att:
  - lämna adekvat information till alla berörda på skolan och anhöriga
  - finnas till hands för elever, personal och anhöriga - vid behov förmedla professionell hjälp
  - vid dödsfall ta initiativ till minnesstund samt andra praktiska göromål.
 
I krisgruppen ingår:
  Rektor
  Gymnasielärare
  Kurator
  Skolläkare
  

Hade du nytta av informationen?  

(37 röster)
Tryggt studentfirande

Till föräldrar inför studentfirandet; om studenten, alkoholregler och studentflak.

Läs här.PDF

Sjukanmälan

Vårdnadshavare (för omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan alternativt frånvaroanmälan via lärplattformen Lärum.

InformationsbrevPDF till vårdnadshavare (sep 2015)

Viktiga länkar


Forslundagymnasiet
Forslunda 1
905 91 UMEÅ
Tel 090-16 41 60
Fax 090-77 26 94
E-post:
forslundagymnasiet
@umea.se

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-05-16

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.