Sidan granskad av Siv Andersson

2017-08-14

För elever

Om olyckan är framme...

Som gymnasie- och vuxenelev omfattas du av kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och ferier.
Läs mer här.

Krisgruppen

Krisgruppens huvudsakliga uppgift är att:
  - utgöra ett stöd för elever, personal och anhöriga vid dödsfall och svåra
olyckor.
 
 Det ska göras genom att:
  - lämna adekvat information till alla berörda på skolan och anhöriga
  - finnas till hands för elever, personal och anhöriga - vid behov förmedla
professionell hjälp
  - vid dödsfall ta initiativ till minnesstund samt andra praktiska göromål.
 
I krisgruppen ingår:
  Rektor
  Gymnasielärare
  Kurator
  Skolläkare
  

Vill du bo på elevhemmet?
Läs mer om hyresvillkor, regler och inackorderingstillägg.

Alkohol- och drogpolicy inom Umeå gymnasieskolor. Läs mer här.PDF


Efter gymnasiet

Vilka yrken kan de olika programmen leda fram till? Och hur ser arbetsmarknaden ut? Vad gör elever som gick ut för några år sedan?

Skolverket har samlat information kring vad programmen innehåller, statistik och prognoser på en webbsida under rubriken Efter gymnasieskolan.

Läs mer på www.utbildningsinfo.se

För dig som ska söka till högskolan kan räkna ut dina meritpoäng här.

Hade du nytta av informationen?  

(48 röster)
När du fyller 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se.

Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.
Läs mer på CSN:s webbplats

Sidan granskad av Siv Andersson

2017-08-14

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.