• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Nya skolan mitt i byn


Flurkmarks skola nyinvigdes hösten 2015 efter en omfattande renovering och ombyggnation där både inne och utemiljö har fått en uppfräschning. På skolan finns det elever från förskoleklass till åk 6

Skolan delar matsal och delar av gården med Förskolan.

Flurkmarks skola ligger ca 2 mil väster från Umeå stad. Byn är  vackert belägen i anslutning till en å och naturen omsluter skolan. Skolan ligger mitt i byn och skyddad från trafik.Arbetslag och klasser.

På skolan finns ett stort arbetslag, bestående av pedagoger i skola/fritidshem och personal för kök/städ.
Vi arbetar nära tillsammans men är även uppdelade i mindre arbetsgrupper efter olika ansvarsområden.

Skolans rektor har även Flurkmarks Förskola och Rödåsels skola som ansvarsområde


Tillsammans

Trygghet och trivsel är två grundpelare i skolans verksamhet. Vi arbetar aktivt med att alla elever och personal känner varandra. Detta möjliggörs genom fadderverksamet, utflyktsdagar, samarbete med olika temadagar som genomsyras av alla människors lika värde.

Alla anställda har ett gemensamt ansvar för alla barn.