• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan

I spännande och nyrenoverade lokaler med närhet till skolan finns avdelningarna Bubblan och Prisman. Idag är det 30 barn inskrivna tillsammans med 7 pedagoger.

På Bubblan utforskar barnen som är 1-3 år och på Prisman utforskar barnen  mellan 3-5 år

Vi har öppet 06.00 - 17.00 eller vid behov till 18.00

På förskolan utgår vi ifrån att alla barn är kompetenta och har en egen vilja och kraft att utvecklas. Lust och glädje ska genomsyra barnens utveckling och lärande. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Glädje

- ögon som tindrar, lustfyllt och inspirerande, nyfikenhet och utforskande

Dagarna på förskolan ska genomsyras glädje i lek, möten, skapande och lärande. I glädje hittar vi lösningar och vågar utmana oss själva att prova på sånt som är nytt.  Trygghet

Identitet -  jaget, förtroende och förtrogenhet, kommunikation, tydliga rutiner, miljö, känslor, gemenskap


Inskolning

Vårt mål med inskolningen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under inskolningsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare.

Inskolningsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.Lärande

Det kompetenta barnet, utforskande, nyfikenhet, jag vill och jag kan!, lek och samspel – barn lär av varandra, tydlighet och tillgänglighet, reflektion, fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, fantasi, delaktighet, leka, lära, tänka, känna, prova, respektera, ansvara, undersöka, se samband, argumentera, förmedla, konstruera, kommunicera, lyssna, ställa frågor, förhandla mm Förmågor att träna i varje stund.


Flurkmarks förskola  är inspirerade av Reggio Emilia filosofins förhållningssätt och erbjuder ett lustfyllt lärande i en trygg, lockande och utmanande miljö.


Olikheter berikar

omtanke och respekt, genus, kön, allas lika värde, demokrati, ett tillåtande och välkomnande klimat,  kulturer, demokrati.