• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till oss dagbarnvårdare i Hissjö, Håkmark och Haddingen

Vardagspedagogik och den fria leken är en viktig stomme i våra familjedaghem. Fantasi och kreativitet får fritt utrymme. Vi strävar efter en trygg och harmonisk vistelse för barnen där glädje och gemenskap har stor betydelse. Som ett viktigt komplement till familjedaghemmet träffas dagbarnvårdare och dagbarn i Hissjö i en grupplokal i Bygdegården ett par gånger per vecka för gemensamma aktiviteter. Där arbetar även gruppens vikarie torsdagar och fredagar. Verksamheten bygger på en väl utvecklad samverkan mellan hem och dagbarnvårdaren.

Barnen inom Hissjö familjedaghem är företrädesvis 1-5 år, men barn upp till 12 år erbjuds plats. Under de senaste åren har majoriteten av barnen bestått av de yngre åldrarna vilket har betydelse för verksamhetens innehåll, utformning, aktiviteter och arbetsmiljö.

Inskolning av barn sker utifrån barnens behov av plats och vilken tillgång på platser som finns i området. Barngrupperna kan därför se olika ut från månad till månad utifrån antalet barn, deras ålder och kön

Vår kompetens

Verksamheten och kvalitetsarbetet planeras vid familjedaghemmens ”stängdagar” utifrån en årsplan som vi följer. Utvärdering sker månadsvis utifrån delmål och utvärderingsfrågor. Vi som arbetar som dagbarnvårdare har god kompetens. Vi tycker det är viktigt med kontinuerlig kompetensutveckling, och har gått kurser såsom "Barn och utveckling", "Skapande verksamhet", "Första hjälpen" i Röda korsets regi, "Barn och stress" av Lars H Gustavsson, "Joharis fönster" av Christina Moréus, "Sätta gränser" av Bengt Grandelius.

Öppettider

Familjedaghemmen kan ha öppet mellan kl 06.30-18.30 om det behövs. Om du som förälder har andra behov, kontakta rektor.

Kontakt

Läs mer om oss i länkarna högst upp på sidan.

Förskolechef  har huvudansvaret för familjedaghemmen i Hissjö.
Tycker du det här låter intressant och vill veta mer, kontakta dagbarnvårdarna eller förskolechefen.

Välkommen till oss!