• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till oss dagbarnvårdare i Bullmark

Inom det här området är vi två dagbarnvårdare. Verksamheten bedrivs enskilt och i planerad gruppverksamhet, både ute och inne. Vi arbetar utifrån lpfö 94 och allmänna råd för familjedaghem.

Vi tar hand om ditt/dina barn och arbetar för en gemensam värdegrund genom att leka, lära och samarbeta.

Vardagspedagogiken och den fria leken värderas högt, lek och utevistelse har stort utrymme i verksamheten. Vi vill skapa ett bra komplement till hemmet genom att vara lyhörda, flexibla och erbjuda en lugn och trygg miljö, se varje enskilt barn och deras behov.

Det unika med oss

 • Små barngrupper med få vuxna
 • Trygga, självständiga barn med gott självförtroende
 • Den fria leken varvad med pedagogisk verksamhet
 • Lärande och utveckling med utmaningar utifrån barnens ålder och erfarenheter
 • Utelek med naturupplevelser som ger aktiva och rörliga barn

Trygghet

Trygghet är en förutsättning för lärande och grundar vår identitet och våra värderingar. Vi poängterar allas lika värde. Vi tar till vara barnens tankar, åsikter, idéer och möter varje barn med lyhördhet och flexibilitet. Alla barn ska känna sig uppskattat och omtyckt för den han/hon är och vi uppmuntrar, vägleder, ger tid och beröm.

Leka

Vardagen präglas av lek och uteaktiviteter. Vi är medvetna om lekens betydelse för att utveckla barnens samspel till inlevelse och empati. Vi skapar förutsättningar för att barnen ska utveckla sin lek. Leken är ett ständigt lärande. Genom leken bearbetar barnen upplevelser och intryck av verkligheten. De lär sig samarbeta, ta ansvar och visa hänsyn till varandra.

Lära

Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuder aktiviteter som stimulerar och utmanar i lärandet. Barnen lär sig då de känner trygghet och får synas. Att lära tillsammans och av varandra, med alla sinnen gör att barnen får ett rikt språk, utvecklar sin motorik, blir nyfikna och får lust att lära. Barn kommunicerar när de vill förmedla något och när någon lyssnar. Språk, kommunikation och matematik är en naturlig del av vardagen, i samtal och lek.

Samarbeta

Barnen uppmuntras att lyssna och respektera andras åsikter och ta gemensamt ansvar. Vi försöker finna lösningar som stödjer barnens utveckling av självkänsla, självförtroende, mod, ansvarskänsla och samarbetsförmåga samt göra barnen delaktiga i verksamheten.

Utforska

Utevistelse har stort utrymme i verksamheten och vi utnyttjar närmiljön för lärande och utveckling. Vi dagbarnvårdare samarbetar men behåller familjedaghemmets grundpelare; hemmiljön, de små barngrupperna och vardagspedagogiken.

Kontakt

Förskolechef  har huvudansvaret för familjedaghemmen.

Tycker du det här låter intressant och vill veta mer, kontakta dagbarnvårdarna eller förskolechefen.

Välkommen till oss!


Ewa

Pia