• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till oss dagbarnvårdare på Ålidhem och Sofiehem

Vi kallas för familjedahemmen "Polarna". Polarnas verksamhet erbjuder hemkänsla, omtanke, trygghet, hänsyn och gemenskap. Vi arbetar mycket med jämställdhet och likabehandling.

Vi är tre dagbarnvårdare som arbetar som ett arbetslag. Var och en arbetar i sitt eget hem kombinerat med arbete i grupplokal som är belägen i Carlskyrkan, två halvdagar i veckan. Grupplokalen är väl tilltagen så vi kan dela barngruppen i olika aktiviteter. Området har många fina lekparker där vi kan träffas för uteaktiviteter. Närheten till skogen är en stor tillgång i vårt arbete samt att området har fina promenadstråk.

Barnen kommer till största delen från vårt upptagningsområde men även från Tomtebo, Yttertavle, Yttersjö och Sävar.

Vi har egna handlingsplaner som vi utvärderar varje läsår. Vår gemensamma arbetsplan aktualiseras varje läsår. Kvalitetsredovisningen baseras på utvärderingen som vi gemensamt gjort av vår arbetsplan.

Vår målsättning

Vårt motto: "Allt är möjligt, det tar bara lite längre tid"

Det unika med oss

Barnens arbetsmiljö

Vi är ett väl sammansvetsat arbetslag med hög trivsel som ger barnen trygghet. Vi har många gemensamma aktiviteter som gör att barnen lär känna både vikarier och de andra dagbarnvårdarna väl, liksom de övriga barnen. Föräldrarna får möjlighet att träffa alla dagbarnvårdarna vid lämning och hämtning på grupplokalen och det gör dem trygga. Resultaten från föräldraenkäten visar att vi har nöjda föräldrar.

I grupplokalen bedriver vi både planerad verksamhet utifrån de olika målen, och fri lek. Varje dagbarnvårdare har sin ansvarsdag och vi försöker tillgodose att var och en får arbeta med sitt intresseområde. Vi bedriver också verksamhet ute, som skogspolare och gångpolare.

Barnens lärande

Gruppen har kommit långt när det gäller arbetet med språket. Barnen har fått bra språkutrymme och lärt sig lyssna på varandra. Vi har använt många olika metoder vilket syns i gruppens utvärdering. Vi har goda förutsättningar att upptäcka och se barn som är i behov av särskilt stöd, då vi har små barngrupper. Behövs det kan vi ta hjälp av specialpedagog Ulrika Söderlund. Då det gäller naturvetenskap gör olika naturvetenskapliga experiment att barnens intresse ökar.

Barnens personliga och sociala utveckling

Trygghet och trivsel med de andra dagbarnvårdarna och alla barnen är 100%. Då har vi nått vårt mål och vi ska se till att behålla resultatet på samma nivå framöver.

Våra utvecklingsområden

Vi fortsätter vår samverkan med förskoleklassens personal. Vi arbetar aktivt med delar av det som ingår i "Hållbar utveckling". Återkommande i vår grupplanering är t ex jämställdhet, likabehandling, kulturell mångfald och att vara aktsam om naturen. Barnen är medvetna om jämställdhetsaspekten att flickor och pojkar är lika värda. Barnen får lära sig att det är farligt med glas på marken, djuren kan skära sig. Vi plockar upp glasbitar som vi hittar på marken. Barnen får lära sig att lägga soporna i rätt hink eller påse.

Kontakt

Förskolechef  har huvudansvaret för våra familjedaghem.

Tycker du det här låter intressant och vill veta mer, kontakta dagbarnvårdarna eller förskolechefen.

Funktion

Namn

Telefon

Dagbarnvårdare

Camilla Abrahamsson

070-2991883

 

Matilda Waldner

 

 

Greta Westerberg

 

Vik dagbarnvårdare, 20%

Cathrine Stolt

070-3698667

Förskolechef

Sandra Morén

090-164870, 070-6501534

Placeringsassistent

Catrin Engqvist

090-165803, 073-1414930

 


Välkommen till oss!


Camilla

Matilda

Greta