• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Vår fina skola - Ersmarks skola

Ersmarks skola har en speciell organisation där varje årskurs är en enda stor klass. Detta sätt att organisera ger möjlighet till ett mycket flexibelt arbetssätt, där eleverna grupperas under skoldagen och på fritids, allt efter behov och aktivitet. I varje klass samverkar minst två klasslärare och en-tre fritidspedagoger för att möta varje individ och grupps behov. Barnen möter samma vuxna under hela dagen, både i skolan och på fritids vilket bygger en känsla av samhörighet och trygghet för eleverna.

Läs mer om skolans samverkan och organisation


Likabehandling - 

för trygghet och trivsel                                 

Varje år utvärderas och revideras likabehandlingsplanen med nya mål och aktiviteter baserade på diskrimineringsgrunderna. Eleverna medverkar i trygghetsarbetet genom Kompiskraftveckor på hösten, årliga trygghetsvandringar där de kartlägger trygga och otrygga platser på skolan samt genom att framföra önskemål och synpunkter på klassråd, elevråd och i enkäter. Värdegrunden konkretiseras genom ett ständigt återkommande arbete utifrån Ershanden.

Läs mer om skolans värdegrundsarbete

Vår fina miljö - ute och inne

Skolan har funnits länge i byn men är tillbyggd i omgångar och renoverad så den är välanpassad efter verksamheten. Lokalerna är ljusa, fina och flexibla vilket inbjuder till varierande aktiviteter. Samtliga klassrum är utrustade med modern teknik, såsom interaktiva tavlor, dokumentkameror, läsplattor och laptops.

Läs mer om digitalt och naturnära lärande

Vi lär för livet -

tillsammans mot gemensamma mål

Ersmarks skola präglas av en mycket positiv lärandemiljö. Vi har höga förväntningar på eleverna och det är självklart för barnen att kunskap är viktigt. Kunskapsresultaten är mycket goda, vilket syns tydligt i elevernas måluppfyllelse och resultaten på de nationella proven. 

Läs mer om lärandemiljö och gemenskap