• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Ersmark

Vår förskola ligger i natursköna Ersmark omgiven av skogsdungar och ängar 8 km från Umeå.

Våra två flyglar heter Dungen och Ängen och varje flygel är uppdelad i två avdelningar med åldrarna 1-3 och 3-5 år.

Hos oss är det lustfyllt att lära och utgångspunkten är barnens intressen och förmågor. Våra värdeord uttrycker vår vision att alla barn ska känna trygghet och kompisskap, uppleva delaktighet i sin vardag och känna lust och glädje till att lära.

Lär mer om:

Inskolning

Hållbar utveckling

Traditioner

Kompisskap

Lärandet i förskolan ska vara livslångt och vi värdesätter den sociala kompetensen och värdegrundsarbetet. Alla barn skall känna trygghet och gemenskap på förskolan och vara en tillgång för gruppen.

Alla barn och vuxna ska verka för människors lika värde och se olikheter som en tillgång.

Alla ska känna sig lyssnad och sedd av både kompisar och vuxna.


Läs mer om vårt arbete med grundläggande trygghet och kompisskap

Delaktighet

Förskolan ska lägga grund till att barn förstår vad demokrati är. Därför utgår vi från barnens intressen när vi planerar utformningen av miljö och planering av den pedagogiska verksamheten.

Vi ger barn utrymme att ta ansvar utifrån deras ålder och mognad.

Vi ger barnen tillfälle att själva styra sina val av aktiviteter.

Vårt arbete med barnen sker i ett förtroendefullt samarbete med hemmet och förskolans tydlighet kring mål och innehåll ger vårdnadshavarna möjlighet till inflytande och delaktighet

Lärande

I förskolan främjar vi lärandet i vardagen och är medvetna om lekens betydelse för små barns lärande. I leken utvecklas förmågor som fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och lösa problem.

Genom ett temarikt arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande.

Lärande ska var lustfyllt och roligt och ge en känsla av att lyckas och utvecklas.

Lek- och lärmijöer

Vår miljö utformas så att den inbjuder till lek, samspel och lärande. Den ska vara tydlig, tillåtande, tillgänglig, utmanande, kreativ och lustfylld – både ute och inne.


Läs mer här om våra lek- och lärmiljöer