• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Ersdungen

Ersdungen är en enhet som består av fyra avdelningar förskola, skola för elever i förskoleklass till och med årskurs 6.


Ersdungen ligger vackert belägen intill en lummig skogsdunge och ett stenkast från flera stora grönområden. Gården är utrustad för lek i olika former, och det finns även möjlighet till lite avskildhet om man så önskar. Fritidspedagogerna har ett huvudansvar för att alla elever ska ha meningsfulla raster, de erbjuder veckans lek och finns tillgängliga för små pratstunder.


Klimatet på skolan

Ersdungen kännetecknas av ett öppet och tillåtande klimat, här möts alla med respekt. Barn och elever på Ersdungen ska känna glädje och motivation att lära nytt, tillsammans med vuxna.


Ersdungen har hittat balansen i arbetet med hög måluppfyllese och arbetet med värdegrunden. Vi har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för att stärka elevernas läsförståelse, vi arbetar tematsikt med läsning vilket ökar läslusten hos alla elever. Matematiken genomsyras av ett formativt förhållningssätt. I alla verksamheter pågår kollegialt lärande.

Utemiljö

Under sommarhalvåret är det full aktivitet på vår fotbollsplan, vilken förvandlas till isbana under vinterhalvåret. I skolans förråd finns skridskor och skidor att låna.

På skolgården finns en skog som inbjuder till lek. Det finns även lekställningar samt övriga lekytor.