• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut

Vilka är vi?

Fyra avdelningar på förskolan (1-5 år)
På Ersdungens förskola har vi Fyra förskoleavdelningar i två flyglar. Trollsländan och Nyckelpigan samt Myran och Humlan. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.
Verksamheten bedrivs i enlighet med Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010). Barnen ska få en innehållsrik och utvecklande tillvaro tillsammans med andra utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan skall ses som ett komplement till hemmet.


Verksamhet
Det dagliga arbetet består av lekstunder, samlingar, utevistelse, måltider och vila. Detta är rutiner som ger dagen en struktur för barnen. En mycket viktig del i arbetet är att utveckla barnens sociala kompetens, ge möjlighet till rörelse, språkträning samt att sjunga, lyssna till musik och dramatisera. Vi planerar utifrån varje enskilt barns utvecklingsnivå, behov och intresse. Föräldrasamverkan ser vi som en stor och viktig tillgång Vi vistas mycket utomhus och gör promenader till skogen.
Vi har ett årshjul som ligger till grund för vissa återkommande aktiviteter.

På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål.

Förskolan Ersdungen ligger vackert belägen på Västra Ersboda med skogen alldeles bakom husknuten.

Vad är vi stolta över

På förskolan Ersdungen har vi en fantastisk utemiljö som vi är stolta över. Vi har valt att bevara den del av förskolans gård som har skog och barnen uppskattar de naturliga motoriska utmaningarna som uppstår bland rötter och stubbar. Vi har en arbetsgrupp som utvecklar och arbetar med utemiljön.

Hur ser vår verksamhet ut?

Vår avdelningar är indelade i största möjliga mån efter barnens ålder.

  • Trollsländan, 1-årsavdelning
  • Nyckelpigan, 2-årsavdelning
  • Myran, 3-årsavdelning
  • Humlan, 4-årsavdelning

Vi nyttjar vår närmiljö och går ofta på såväl promenader som på upptäcksfärd i skogen som ligger granne med förskolan. Vår utemiljö på förskolans gård uppmanar barnen till att träna sin motorik, utforska och upptäcka. Vi arbetar efter ett årshjul med återkommande traditioner.