• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan Ejderdunet

Förskolan ligger belägen i närheten av vattentornet och Mariehems hälsocentral. Med närhet till: Mariehemsängarna, Nydala friluftsområde, skogen och många lekparker. 
Ejderdunet består av fyra avdelningar: Fjärilen, Larven, Dunet och Holken. Där arbetar både barnskötare och förskolärare. Vi kan erbjuda både åldershomogena- och åldersblandade barngrupper där vi alla arbetar utfrån Det kompetenta barnet, dvs vi låter barnet utifrån sin nyfikenhet och lust att lära, tillsammans med oss, utmana sig själv och utvecklas i grupp och som individ. 

Vi har förmånen att kunna erbjuda barnen en utmanande och inpirerande utemiljö där de kan utveckla sin motorik och upptäckarglädje i kuperad skogsterräng. 

Innemiljön inspirerar barnen till lek, lärande, samspel, inflytande och delaktighet.

Välkommen att hälsa på oss!

Barnens lärandemiljö

På förskolan Ejderdunet vill vi att alla barn ska känna sig trygga och trivas. Vår verksamhet utformas utifrån barnens behov och intressen. En viktig del är lekens betydelse där barnen får möjlighet att träna kamratskap, empati, samspel och demokrati. 

Vi vill på olika sätt ge barnen möjlighet till inflytande på sin vardag. Bland annat kan barnen själva göra aktiva val när det gäller vilka aktiviteter de vill ägna sig åt under delar av dagen.

Barnens arbete dokumenteras och tillsammans reflekterar vi över vilka nya utmaningar vi vill ge barnen.

Trygghet

En viktig del i vår vardag är att barnen ska känna sig trygga tillsammans. Vi delar in barnen i mindre grupper utifrån deras behov och intressen. Barnen får ett större inflytande över verksamheten och får tillgång till lugn och ro i den mån det behövs. Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen, där de ständigt utmanas efter behov.

Hela förskolans personal har gått en HLR-utbildning   (hjärt- och lungräddning).

Hur en inskolning fungerarWord

Språk & Kommunikation

Språk & Kommunikation och flerspråkighet i förskolan är ett prioriterat område, vilket innebär att vi dagligen arbetar med att stimulera barns språkutveckling och uppmuntrar barnen att ta tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära. Vid rutinsituationerna som t.ex måltider, samlingar osv så ges det även tid för disskussion och reflektion.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, dans och rörelse utgör både innehåll och metod i vår strävan att främja barns utveckling och lärande.


Traditioner

På Ejderdunet har vi många olika traditioner som är årligen återkommande, bla Gumman Höst, Isfestival, Sommarfest mm.

Läs mer om våra traditioner