• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • Anpassa
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • Anpassa
  • A-Ö
  • Webbkarta

Förskolan Dungen

Förskolan Dungen är en två-avdelningsförskola i hjärtat av stadsdelen Sofiehem med närhet till både Universitet och Sjukhus. De åldersblandade avdelningarna heter Humlan och Myran. Barngrupperna är i åldern 1-5 år. Vi lägger stort fokus på att vara ute på vår fantastiska gård som både innefattar utmanande naturliga miljöer, kompost och eget trädgårdsland.

Vi arbetar för att ge barnen fritt spelrum att utveckla kreativitet, skapande, nyfikenhet och lärande. Vi anser att det är genom ett brett utbud av material, möjligheten att själva få välja om och när man vill göra något som leder till utveckling och lärande. Vi pedagoger är inte problemlösare utan ger istället frågor och funderingar så att barnen själva kommer fram till sin lösning och sin sanning.

Läs mer om vårt pedagogiska arbete


Värdegrunden i centrum Vikten av att känna att man duger som man är

Hur vi bemöter varandra, att vi är rädda om djur och natur, respekterar och lär av varandras olikheter är något vi lägger stor vikt vid. Vi har ett genustänk som vi arbetar utifrån. Det bygger inte på att någons intresse är rätt eller fel utan att alla har tillgång till samma material, alla rum och alla blir respekterade oavsett vilka val vi gör. Vi utvecklas tillsammans, och alla har lika stor plats och samma rättigheter. Vi behöver inte göra lika, tycka samma sak, eller gilla samma lekar...men det är ok..vi duger som vi är och vi kan ge varandra så mycket.

Samarbete

Vi anser att leken är det viktigaste vi har. Den väcker både nyfikenhet, inbjuder till samarbete. Barnens intressen formar och speglar vår vardag och det är utifrån det vi bygger vår verksamhet. Tillsammans kan vi lyfta något som är alltför tungt för en ensam. Det är tillsammans i leken som resonemang och utforskande leder fram till lösningar och svar på frågor som barnen har.

Vi har inte några färdiga ramar eller mallar när terminen startar. Vi pedagoger snappar upp intressen i barngruppen och utifrån det formar vi tillsammans det som blir terminens projekt. Det kan vara ett långt och omfattande eller tusen korta. Och det är processen som är det viktiga inte resultatet.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha lika nära relation till föräldrar som till deras barn. Därför jobbar vi alltid för att föräldrar ska känna sig välkomna, deras tankar och funderingar möts alltid med respekt.
Tillsammans utgör vi ju viktiga delar av barnens utveckling och därför är vår värdegrund precis lika viktig här.

Vi har alltid kaffekannan laddad. Våra föräldrar vet att vill och kan de så är de alltid mer än välkomna att slå sig ner i fåtöljen på en kopp kaffe och samtal, skratt och samvaro.

Vi har även ett föräldraråd som 1 gång/termin träffas tillsammans med pedagoger och förskolechef. Det är ett helt fantastiskt forum att lyfta funderingar, planera saker tillsammans mm.
Under året har vi tillsammans grillmiddagar, sammankomster av olika slag och det vi är mycket stolta över är våra arbetskvällar. Då samlas vi alla och tillsammans bygger vi tex något för att stimulera uteleken, oljar in möbler och annat. Grillen är igång och det blir som en enda stor fest. Det är så härligt att se hur alla tillsammans gör vår gård ännu bättre.

Trygghet - att börja hos oss

När man som familj börjar på Dungen vill vi skapa en trygg miljö. Det är en möjlighet att lära känna varandra genom samtal och lek. Vi menar att ju starkare relation vi har dessto längre kommer vi tillsammans och möjligheten att prata om allt blir lättare. De första dagarna kommer ni att vara hos oss en dryg timme ungefär. Allt eftersom dagarna går utökas tiden som ni som förälder går ifrån avdelningen och är välkommen till vårt personalrum där kan ni ta del av bl a våra planer, läsa tidningen eller bäst av allt om det är flera inskolningar samtidigt få möjlighet att lära känna andra nya föräldrar. Mottot är trygghet, det ska vara roligt att vara på förskolan. Därför använder vi oss av två veckors inskolningsperiod. Andra veckan utökas antalet vistelsetimmar något beroende på hur allting känns. Barnet ska gå hem efter dagen och känna wow, vilket ställe, vilka människor ... dit vill jag igen i morgon.