Innehåll

Dragonskolan
Dragongatan 1
903 22 UMEÅ
Tel: 090-16 24 20
dragonskolan@umea.se

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-08-23

För föräldrar

Kontakten med hemmet är en viktig del av Dragonskolans verksamhet. Det är viktigt att du som förälder/vårdnadshavare känner dig delaktig och uppdaterad om hur din ungdom har det i skolan.

Frågor om studier

Har du direkta frågor om studier börjar du med att kontakta mentorn eller rektor. Du kan också ta kontakt med våra duktiga elevteam: specialpedagogerna, kuratorerna, studie- och yrkesvägledarna och skolsköterskorna. Kontaktuppgifter till dem hittar du under fliken "Kontakta oss" tillsammans med telefonnummer och e-post till alla som arbetar på skolan.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare (för omyndig elev) eller myndig elev gör sjukanmälan alternativt frånvaroanmälan. Läs mer här.

Föräldramöte i åk 1

Alla vårdnadshavare till elever i år 1 inbjudes under september till en träff där kontaktvägarna mellan hemmet och skolan klargörs.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds alla elever och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal som beräknas ta 30 minuter. Vid utvecklingssamtalet samtalas kring elevens självvärdering i förhållande till lärarnas bedömning, samt elevens upplevda studiesituation. Samtalet resulterar i en dokumentation, som innehåller en överenskommelse inför det fortsatta arbetet (görs av eleven hemma).

Hade du nytta av informationen?  

(178 röster)
På gång

v 17

Tisdag 25 apr
Syv-information till högskoleförberedande klasser åk 2

Onsdag 26 apr
NP SV1/SVA1
Riksdagspartierna har bokbord i Mitten kl. 11-13

Torsdag 27 apr
NA3AB är på studieresa i Krakow 27/4 - 3/5

Fredag 28 apr
NA3AB är på studieresa i Krakow 27/4 - 3/5
NP SV1/SVA1
Ke2 kursprov

v 18

Måndag 1 maj
Lovdag

Tisdag 2 maj
NP Sv Tal
NA3AB är på studieresa i Krakow 27/4 - 3/5

Ons 3 maj
NP EN5 Writing
NA3AB är på Studieresa i Krakow 27/4 - 3/5
NA3EF är på studieresa i Krakow 3-9/5

Tor 4 maj
NA3EF är på studieresa i Krakow 3-9/5

Fre 5 maj
NP EN6 Writing
NA3EF är på studieresa i Krakow 3-9/5

 

Studentexamen 2017  Torsdag 15 juni kl. 11.00
(för samtliga åk 3 & 4-elever). Utspringet sker på skolans södra sida mot Dragongatan.

Läsårstider

Kontakt
Servicecenter
090-16 24 20
mejl

Sidan granskad av Marie Nygren

2016-08-23

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.