• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Vi är en skola, som genomsyras av tilltro, där man trivs, lyckas och utmanas.

Vår F-9 grundskola är beläget i ett lugnt och vackert område på Carlshöjd. Vi har naturen som vår närmaste granne och den blir en naturlig del i vår vardag och undervisningen. På vår skola går ca 440 elever.

Vi har en mångkulturell skola och det är en styrka som skapar stora möjligheter för oss. Eleverna lär känna många olika kulturer och får en förståelse för hur vårt samhälle ser ut.Vi har dessutom förmånen att ha en grundsärskola med inriktning mot träningsskola på vår skola.


Måluppfyllelse

Våra två huvuduppdrag och utvecklingsområden är ökad måluppfyllelse både när det gäller kunskaper och värden. Planer och utvecklingsområden är dock inget värda om de inte påverkar elevernas utveckling och lärande.

För att förvissa oss om att skolan arbetar enligt styrdokumenten och våra lokala mål har ledningen kontinuerliga verksamhetsbesök.

Kvalitet och måluppfyllning läsåret 2015/16Word

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15PDF

Trygghet och trivsel

På vår skola är det viktigt att våra elever är trygga och trivs och elever får och kan utvecklas i sin egen takt.

Många vuxna finns i deras närhet och lärarna drivs av ett stort engagemang. Vi arbetar kring tanken att ”alla gör rätt om de kan” och att vi tillsammans kan hjälpa till att utveckla de förmågor eleverna behöver för att ”göra rätt”.

Vi tror på ett förebyggande arbete mot kränkningar och mobbing. Vi har vuxna ute på skolgården och i korridorerna för att skapa en lugn och trevlig atmosfär.

Grundskolans plan mot diskrimineringPDF
Grundsärskolans plan mot diskrimineringPDF

Vår grundsärskola med inrikning mot träningsskola

På skolan har vi en grundsärskola med inriktning träningsskola för elever i årskurs 1–9 samt en fritidshemsavdelning. Träningsskolan är till för elever med en utvecklingsstörning och verksamheten är individuellt anpassad. Här består klasserna av 4–6 elever och varje grupp har utbildade specialpedagoger och elevassistenter.

Eleverna samverkar med andra elever på skolan genom bl a friluftsdagar, fritidshemsverksamhet, avslutningar och andra aktiviteter.

Mer info om träningsskolan

Vi har två förskoleklasser

På skolan har vi två förskoleklassavdelningar, Bärnstenen och Månstenen. Varje avdelning har en förskollärare och en fritidspedagog som ansvarar för förskoleklassens planering och verksamhet. Fokus i förskoleklass ligger på socialt samspel i grupp och på att förbereda barnen inför årskurs 1.

Mer info om förskoleklass

Vi har sju fritidshem

På skolan finns det sju fritidshemsavdelningar för elever upp till 13 år som erbjuds före och efter skoldagens slut. Våra avdelningar heter Bärnstenen, Månstenen, Slipstenen, Ädelstenen, Stenkulan, Fritidsklubben och Kullerstenen.

Personalen på fritidshemmet arbetar också under elevernas skoldag i de yngre årskurserna, vilket ger oss en samlad bild av elevens hela skoldag. Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen och elevernas lek, social kompetens, lust, skapande och nyfikenhet står i fokus. En fritidsavdelning hör till grundsärskolan och sex avdelningar hör till grundskolan.

Mer info om fritidshem


Vi gillar friluftsliv

Alla elever på skolan får utbildning i friluftsliv. De yngre eleverna har uteaktiviteter i den närliggande skogen. När eleverna blir äldre blir det bland annat vandring, paddling, klättring i Skuleberget och övernattningar. Vid en klippa i skogen finns en äventyrsbana som vi skapat tillsammans med ungdomar från området. Vi har även en frisbeegolfbana, blockhus, konstgräsplan, elljusspår, ishockeyrink och skidspår utomhus. Inomhus kan vi erbjuda en klättervägg och ett golfnät.

Ambitionen med friluftsverksamheten är att så många som möjligt ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika friluftsaktiviteter samt en positiv bild av den svenska naturen i Umeås närmiljö.


Årskurs 7-9

Vår skola ligger nära skog och natur vilket ger oss många möjligheter för utomhuspedagogik. I årskurs 7-9 har vi fyra friluftsresor där eleverna upplever matlagning utomhus, bergsklättring, kanotpaddling och att sova i såväl tält som bivack. Det hanterbara elevantalet gör att alla studenter kan bli sedda och bekräftade, och vårt mål är att eleverna känner att skolan är en trygg, sund och stödjande miljö för lärande och växande. Lärarna har en hög kompetens och vi arbetar hårt för att vara i frontlinjen när det gäller digital kompetens och 21st Century Skills. Lärarna har höga förväntningar på sina elever och vi vill att de ska lära för livet, inte för betyg. Och vi har under årens lopp fått bra feedback från lärare vid gymnasieskolor i Umeå, som bekräftar att våra studenter klarar fortsatta studier mycket väl. Vi är verkligen stolta över vår skola och våra elever här.

Under 2016-2019 är vi med i ett projekt som har syfte att till att främja demokratiskt medborgarskap och gemensamma värden som frihet, tolerans och icke-diskriminering läs gärna om vårt projekt, Erasmus-projektet See and Act.

Our school is situated close to forest and nature which gives us many opportunities for outdoor education. At the secondary unit we have four overnight outdoor trips where the students experience outdoor cooking, mountain climbing, canooing and sleeping in tents or bivouacs. The amount of students is low enough for all students to be seen and acknowledged, and our aim is that students feel that the school is a safe, sound and supporting environment for learning and growing. The teachers have a high level of competence and we work hard to be in the frontline when it comes to digital competence and 21st Century skills. Teachers have high expectations of their students and we want them to learn for life, not for grades. And we have over the years had good feedback from teachers at upper secondary schools in Umeå, stating that our students do very well indeed. We are indeed very proud of our school and our students here.