• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om Bullmarks skola

Bullmark skola är en liten skola på landet. Här går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan ligger vackert belägen intill Sävarån  och ett stenkast från flera stora grönområden.

På skolan finns ett stort arbetslag, bestående av pedagoger i skola/fritidshem och personal för kök/städ. Vi arbetar nära tillsammans men är även uppdelade i mindre arbetsgrupper efter olika ansvarsområden.

Alla anställda har gemensamt ansvar för alla elever.

För skolan finns en rektor som förutom skolan har åk 4-6, Sävar skola, i sitt ansvarsområde.

Gemenskap, trygghet och delaktighet

Vi är en mindre skola vilket möjliggör att vardera elev kan synliggöras och vi arbetar för att eleverna ska känna en delaktighet i vad som sker på skolan. Vi tror att gemenskap, trygghet och delaktighet är en viktig grogrund i lärande och utveckling.


Vi anpassar våra lärstilar

Vi varierar lärstilar utifrån elevens behov.

Att hitta vägar till ett lustfyllt lärande är en viktigt för oss.

I sitt arbete får eleverna lära sig att använda IT som verktyg. I No och teknik har eleverna tillgång till NTA-lådor, ett tematiskt arbetsmaterial i NO och teknik.

En gång i veckan åker eleverna i åk 3-6 till Sävar för undervisning i slöjd.

Vi har fadderaktiviteter

I faddergrupperna lär barnen från de olika klasserna känna varandra lite närmare. Samarbete, trygghet, respekt och ansvar för sig själv och gruppen är delar som är viktiga i arbetet.