• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Lokalplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn

Här finns information och underlag från utredningen om långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för området. För- och grundskolenämnden har fattat beslut i frågan den 25 februari 2016 och den 23 juni 2016 samt haft en återrapportering vid sammanträdet den 24 november 2016. Besluten ligger till grund för den fortsatta processen.

Utbildnings/verksamheternas behovsbeskrivningar har lämnats till Fastighet som befinner sig i projekteringsfas. Nu fortskrider detaljplanearbetet sen en tid tillbaka och nu är det dags för

SAMRÅDSMÖTE

Onsd. 170517, kl. 19.00-20.00, i Bullmarks bygdegårdsförening "Smidjan"

Se vidare i annonsering samt handlingar (fr 170512) bl a på umea.se/detaljplanering

 

Har du frågor om processen?

Ställ din fråga här. Vi samlar in frågor och svarar utifrån var vi är i processen. Frågor som inte är möjliga att besvara i dagsläget samlar vi på för besvarande längre fram.

Se frågor och svar

Tidigare underlag

Underlag från informationsmöte för föräldrar 27 januari 2016PDF
Minnesanteckningar från informationsmötet 27 januari 2016PDF

Frågor och svar runt utredningen, innan nämndens beslut

Beslut

Protokoll från för- och grundskolenämnden 25 februari 2016PDF

Protokoll från för- och grundskolenämnden 23 juni 2016PDF

Protokoll från för- och grundskolenämnden 24 november 2016PDF