• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Bräntbergsskolan — en kunskapsresa

Bräntbergsskolan är en skola för elever i åk 7-9. Den ligger vackert belägen på Mariehem intill de natursköna Mariehemsängarna med närhet till Bräntbergsbacken, Nydalaområdet och Gammlia.

Kunskap är kul

Medbestämmande ökar många elevers självförtroende och självkänsla. Vi ger våra elever ansvar i elevstyrda verksamheter: Skol IF, skolcafeterian Oasens styrelse och elevrådet. Kamratstödjarna och elevskyddsombuden är viktiga personer som regelbundet träffar elevstödjare respektive skyddsombud. Vi på Bräntis har länge satsat på en skola som utvecklar elevernas kunskaper och färdigheter.

Läs mer om vårt arbete.

Trygga elever lär sig mer

Självklart lär sig trygga elever mer. Det är därför våra elever
bl. a. har arbetslagsdagar och klasskamper — delvis årskursblandade aktiviteter som svetsar samman eleverna och skapar kontakter även utanför den egna klassen. Vuxna vistas bland eleverna i korridorer och uppehållsrum. Lika självklart är det att våra kompetenta och behöriga lärare arbetar efter en pedagogik som ser till varje elevs behov.


Nolltolerans mot mobbning

Vi bryr oss. I varje klass finns två kamratstödjare som utbildas utifrån likabehandlingslagen. Både elever och lärare känner också till handlingsplanen som vi tagit fram tillsammans för att alla ska känna sig trygga i skolan.

Läs mer om vårt arbete mot mobbningPDF


.


AST-gruppen

 

AST-gruppen består av resursklasser för elever med diagnosen AST/Autismspektrumtillstånd i årskurserna 7-9.

Vår målsättning är att ge eleverna betygsgivande undervisning efter elevernas förutsättningar och önskemål samt att ge goda förutsättningar att inleda och slutföra gymnasial utbildning.

Läs mer om AST-gruppen

Hållbar utveckling, PRIO, Matematiklyftet och Övningsskola

Bräntbergsskolan har ett gediget arbete inom hållbar utveckling. Skolan är certifierad och strävar efter att verksamheten ska innehålla bitar av detta på alla plan.

Tack vare PRIO-skola och Matematiklyftet har skolan även ett väl utbyggt system för kollegialt lärande som kommer alla elever till godo.

Bräntbergsskolan är även utsedd av Umeå universitet till att vara en övningsskola. Det innebär att lärarutbildningen förlägger sina studenters praktikperioder till vår skola. Skolan får kontinuerlig input av ny forskning samt fler lärare i klassrummen, vilket kommer att gynna alla våra elever.