• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Brännlands skola

Skolan satsar på en profil där ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem ger oss en helhetssyn på eleven och ett stöd i elevens allsidiga utveckling. Våra elever ska känna sig trygga och utveckla självförtroende och en lust att lära. Alla i skolan har ett gemensamt ansvar att skapa trivsel och värme.  

Skolan ligger i en vacker natur och aktiviteter ute är regelbundna inslag i verksamheten under såväl skoltid som fritidstid. Utomhuspedagogik har en naturlig del i undervisningen och bidrar till att öka elevernas medvetenhet om hållbar utveckling.
Trygghet och trivsel

Det är viktigt för oss att alla elever känner sig trygga och blir sedda. En del i det arbetet är samarbetet mellan klassgränserna, både under skoltid och fritidstid, samt arbetet med kamratskap. Skolan är relativt liten vilket innebär att personal och elever lär känna varandra väl och ingen blir anonym.

Läs mer om värdegrundsarbetetLärande i centrum

Lärande och kunskap är centralt i skolan. Välutbildade pedagoger, elevmedverkan och varierande metoder bidrar till att eleverna behåller sin nyfikenhet och sin vilja att lära och upptäcka omvärlden. På skolan finns även en speciallärare som fungerar som ett stöd till pedagogerna och hjälper de elever som behöver extra stöd/utmaningar i skolarbetet.

Läs mer om hur vi arbetar...


En meningsfull fritid

Hos oss får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet till rekreation. Vi erbjuder eleverna olika planerade aktiviteter och möjlighet att själva påverka sin fritid genom egna val. Leken är det viktigaste i barnens sociala utveckling och inlärning. I leken tränar barnen sin kreativitet och fantasi och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar.

Läs mer om fritidshemmets verksamhet...