• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Botsmark – skolan där vi lär för livet

På Botsmark skola arbetar vi dagligen för att stärka barnens trygghet, utveckling, trivsel och delaktighet. Engagerad personal och hög personaltäthet ger en trygg miljö och bra förutsättning för lärande. Hos oss är alla välkomna och vi är överens om att olikheter stärker.

Läs mer om hur vi arbetar med trygghet och delaktighet på vår skola.

 

Lärande för en hållbar utveckling

Närheten till skogen och vår gemensamma miljö gör oss medvetna om vikten att ta vara på den på bästa sätt. Barnen är tillsammans med skolans personal delaktiga i källsortering och daglig kompostering. Tillsammans värnar vi alla för vår gemensamma skolmiljö och förstår innebörden av att ta hand om varandra och våra saker.

Läs mer om hållbar utveckling

Tätt samarbete mellan verksamheterna

På vår skola erbjuds barnen en varierad och stimulerande skoldag där våra olika verksamheter samverkar för barnets bästa. Skolan är självförsörjande på sylt och saft tack vare att alla barn och all personal gemensamt hjälps åt att plocka bär. Gemensamma aktiviteter som exempelvis storsjung och temadagar möjliggörs i skolans rymliga lokaler.

Läs mer om stimulerande aktiviteter


En bra start på skolan

I förskoleklassen och fritidsverksamheten har leken en viktig funktion. Under en dag möter barnet både fri och styrd lek i stora och små grupper. På Botsmark skola får man redan som femåring delta i förskoleklassen och fritidsverksamheten. Vilket gör att barnen i lugn och ro hinner bekanta sig med skolmiljön.

Läs mer om förskoleklass och fritids


Gemenskap, trygghet och trivsel

Hos oss på förskolan Höjden får de yngsta barnen mellan 1-4 år. Vi arbetar dagligen för att skapa trygga barn vilket vi tror vi når genom en lugn och inbjudande miljö. Eftersom vi är en liten verksamhet mitt i byn har vi en stark gemenskap där alla barn känner varandra. Den dagliga föräldrakontakten ser vi också som en stor del i barnets trivsel. Vi har ett nära samarbete med skolan och förskoleklassen och träffas ofta i gemensamma temadagar och aktiviteter. Inskolning ser vi som en viktig del i barnets trygghet och trivsel, därför är det viktigt att den fungerar bra. Vi anpassar inskolningar efter barnets behov men följer ett två-veckorsprogram där barnen stegvis får bekanta sig med vår miljö och dagliga rutiner. Vår verksamhet har öppet från 05:40-17:15.

Läs mer inskolning

 


Naturen runt knuten

Vår by erbjuder på fantastiska och varierade miljöer. Så fort vi lämnar skolgården befinner vi oss i skog och ett stenkast från å och promenadavstånd till berg och grottor. Varje fredag gör barn och personal på Höjden utflykter till skogen eller grillstugan. På hösten hjälps vi åt att plocka bär och under våren sår vi i skolans gemensamma trädgårdsland. Vi värnar om vår gemensamma miljö och därför är källsortering och kompostering en del av det dagliga arbetet.