• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Vår skola

Böleängsskolan är en skola med årskurser från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är har fyra hemvisten, ett för förskoleklass och tre hemvisten för skolåldrarna.

Det hemvistet som eleverna hamnar på kommer vara det hemvistet eleven går på till och med årskurs 6.

Det är en årskull från lågstadiet och en från mellanstadiet på vardera hemviste. Detta för att bygga trygghet mellan elever, lokaler och lärare under hela skoltiden.

På Böleängsskolan arbetar F-6 utifrån läroplanen LGR 11. Läroplanerna beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet och måluppfyllelse.

Vår skolmiljö och utemiljö

Vi försöker anpassa utemiljö så att den passar barnen och deras behov.

Läs med om vår skolmiljö och utemiljö

Trygghet och trivsel

Böleängsskolan har kvalificerad och engagerad personal, bra lokaler, modern utrustning, skolmat i absolut toppklass och nära relationer mellan barn och vuxna.

Läs mer om trygghet och trivsel

Mångfald


Olikheter ger möjligheter och mångfald.

Läs mer om mångfald

Samverkan

Övergången från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn och föräldrar.

Läs mer om samverkan

Internationalisering