• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Kontakt

Just nu har vi öppet klockan 6.30-17.30. Förskolan kan ha öppet mellan klockan 6.30-18.30 om du som förälder har behov av det. Kontakta förskolechef i god tid innan.

Öppning- och stängningsavdelning

Avdelningen Vattnet är vår öppning- och stängningsavdelning där du kan lämna och hämta ditt barn mellan klockan 6.30-7.30 och 16.30-17.30.

Ledning och administrationFunktionTelefon
Gunnar SterneFörskolechef090-165460, 070-649 91 20
Christopher GranbergFör- och grundskolechef område Öst090-165801, 070-377 35 92
Catrin EngqvistPlaceringsassistent090-165803

Avdelning Vattnet

090-16 26 52 (inkl tfnsvarare dygnet runt)

Sofia Granström

 

Malin Rönnberg

 

Britt-Inger Ylipää

 

Katarina Emmoth

 

 

 

Avdelning Jorden

090-16 26 52

Carina Ågren

 

Malin Marklund

 

Nadja Messaoudi

 

 

 

Avdelning Luften

090-16 26 53

Anna Stenberg

 

Marie Bergquist

 

Karin Eriksson

 

Johanna Lindvall

 

 

 

Avdelning Elden

090-162653

Johanna Stenberg

 

Susanne Fjellström

 

Angelica Lekatt

 

 

 

Specialpedagog

 

Katarina Emmoth

070-3750754

Linda Sjögren

Föräldraledig

 

 

Kök

 

Lisa Jakobsson

090-16 26 54

 

Specialpedagog
Katarina Emmoth arbetar som specialpedagog 20%.
I specialpedagogens uppgifter ingår bl a:
- ansvarar för kartläggning
- ansvarar för åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd
- arbetar med enskilda barn eller barngrupper
- handledning med övrig personal
- svenska som andraspråk
- samordnare för modersmålsundervisning
- samarbete med annan specialpedagogisk verksamhet
- deltar vid behov vid utvecklingssamtal

Elevhälsan
Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger inom skolan.
Kontakten sker i första hand genom förskolan

Frånvaroanmälan via avdelningarnas telefon

Vi vill att ni om möjligt meddelar frånvaro senast 7.30 på morgonen.

Lika viktigt är det att meddela förskolan senast 14.00 dagen innan barnets återkomst.