• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Berghem

Förskolan Berghem är Umeås äldsta förskola från 1966. På Berghem finns även förskolan Morgonstjärnan, nattis Aftonstjärnan och Berghemsskolan.  

Förskolan består av 6 avdelningar som idag är indelade i två yngrebarns avdelningar, två mellanbarns avdelningar och två äldrebarnsavdelningar. Vi jobbar i spår som består av Stigen; Fröet, Knoppen och Blomman samt spåret Bäcken; Ägget, Ynglet och Grodan. Avdelningarnas miljö och arbete bygger på barnens intressen och mognad.

Förskolan har en stor gård, med en skogsdunge i anslutning till gården. Gammlia ligger bara en promenad bort.

På vår förskola har vi egen kock som lagar all mat från grunden.

Läs gärna sagan om våra spår.

Miljö

På förskolan Berghem finns en kreativ och lustfylld miljö både inne och ute. På vår förskolegård finns olika möjligheter till rörelse, avskildhet och mötesplatser. Vi har nära till skog och natur.

 

LikabehandlingsplanPDF

Marie skolområdes vision

"I Marie skolområde har vi ett gott arbetsklimat där kunskap och lärande ger stolthet och glädje.

Genom att:

Alla barns, elevers och vuxnas handlingar bottnar i lika värde, jämställdhet och demokrati.

Alla barn och elever känner sig kompetenta, sedda och respekterade.

Alla barn och elever upplever att de har huvudrollen i sitt lärande.​

Alla barns och elevers förhållningssätt kännetecknas av, "jag är viktig för andra, andra är viktiga för mig i mitt lärande."

Leken

Ett av våra pedagogiska ställningstaganden är åldersnära grupper. Anledningen till att organisera förskolan efter åldersnära grupper är att kunna anpassa miljöer och verksamhet utifrån barngruppen, i strävan att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande.


Trygghet

När barnen börjar på förskolan Berghem är det viktigt att barnet och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Alla är och ska känna sig betydelsefulla och sedda. Varje barn är viktigt för gruppen och tillsammans med en god relation till vårdnadshavarna kan vi alla utvecklas.

Vi tänker alltid på tryggheten när vi sätter ihop nya grupper. Hos oss är alla lika viktiga.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med nyinskolningar

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med överskolningar till mellan och äldre avdelningar.

På Förskolan Berghem vill vi tillsammans med våra vårdnadshavare ge barnen en trygg grund att stå på. Alla barn ska känna sig sedda och betydelsefulla. Varje enskilt barn fyller en funktion i gruppen och vi utvecklas tillsammans.

Läs mer om hur vi arbetar med trygghet. Länk kommer.