• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Avdelningar med åldersnära grupper

Förskolan Bergatrollet ligger på Tomtebo och har sex avdelningar där barnen leker och lär i åldersnära grupper. Avdelningarna är anpassade efter barnens mognad och intressen både när det gäller miljö och aktiviteter. På Bäcken och Stubben finns de yngsta barnen, på Berget och Mossan finns de lite äldre barnen och de älsta barnen finns på Trädet och Stenen.


Utmanande och inspirerande miljöer

På Bergatrollet arbetar vi med att skapa utmanande och inspirerande miljöer för lärande både inom- och utomhus. Vi har närhet till naturen med både skogspartier och Nydalasjön.

Vi går på regelbundna utflykter i Carlslidsskogen eller kring Nydalasjön. Barnen får då utforska, upptäcka, lära och ges positiva upplevelser av vår natur.

Barnen får möta stegrande utmaningar, både i miljön och aktiviteter samt träffa många jämnåriga kamrater. Materialets synlighet och tillgänglighet lockar till samspel med andra där utmaningen är en viktig del av barnens utveckling och lärande.


Lärande

På Bergatrollet är trygghet och lustfylldhet grunden till lärande. Vi vill stimulera barnens språkliga och kommunikativa utveckling, deras matematiska utveckling, deras skapande samt barnens intresse för natur och miljö.

Vi vill tillvarata barnens nyfikenhet och ge valmöjligheter för barnens lek och fantasi.

 

 

Inskolning

De flesta inskolningar görs på Bäcken och Stubben. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får en trygg och bra start på förskolan. Vi brukar börja inskolningen med ett valfritt hembesök där vi besöker barnet i dess trygga hemmiljö och knyter den första kontakten. Barnet möter sedan ett bekant ansikte då det kommer till förskolan. Under inskolningen brukar barnet få hälsa på kortare stunder i början och sedan utöka tiden allt eftersom. Inskolningen beräknas ta två veckor.

Inför inskolningen skickar vi mer information hem till barnets familj.Du kan också läsa mer i länken ovan!