• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Kontakta oss

Lärare

Annika Herrström:
Åk 2a
mejl
090-16 50 56

Ann-Cristin
Lundström:
specialpedagog
mejl
090-16 50 56

Linda Ögren:
Åk 2b
mejl
090-16 50 57

Britt-Marie Rahm
Sandström:
specialpedagog
mejl
090-16 50 56

Carina Grape:
Åk 3
mejl
090-16 50 57
070-324 74 28

Josefine Jonsén:
lärare
mejl
090-16 50 56

Patricia Engman:
Åk 1
mejl
090-16 50 54
070-644 46 04

Björn Norman:
5m
mejl
090-16 50 50
090-16 50 59

Thomas
Vännman:
5a
mejl
090-16 50 50

Christin
Söderblom:
6a
mejl
090-16 50 00

Anna
Samuelsson:
4a
mejl
090-16 50 50
070-644 46 04

Monica Björklund:
4m
mejl
090-16 50 50,
090-16 50 59


Johanna Fahlén: 
musik,
matematik
mejl
090-16 50 50,
090-16 50 59


Rickard Varmin:
Idrott, lärare 4-6a
mejl
090-16 50 50

Anita Lagunoff:
textilslöjd
mejl
090-16 50 50


Maria Lundström:
trä- och metall-
slöjd, teknik
mejl
090-16 50 50

Anna Bergendahl:
kör, skapande
mejl
090-16 50 50,
090-16 50 59


Johan Sellman:
ensemble
mejl
090-16 50 50,
090-16 26 59


Anna Fredriksson:
6m
mejl
090-16 50 50
090-16 50 59

Håkan Åkersten:
4-6
mejl
090-16 50 50
070-245 35 45


Anders Ottosson:
4m-6m
blåsorkester
mejl
090-16 50 59


Daniel Lind:
4m-6m
blåsorkester
mejl
090-16 50 59


Förskoleklass och Fritids

Anette Nilsson:
Förskoleklass
mejl
090- 16 50 98

073-073 11 68

Helene Boström:
Förskoleklass
mejl
090-16 50 98

073-073 11 68

Lena Nilsson:
(föräldraledig)
Fritids
Röda
mejl
090-16 50 54
073-073 19 75

Jens Lahti:
Fritids
Gula nere
mejl
090-16 50 57
073-385 05 01

Malin Själin:
Fritids Gula nere
mejl
090-16 50 57
073-073 10 29

Kjell Dennhag:
Fritids
Gula nere
mejl
090-16 50 57
073-073 11 77

Tiina Rytky:
Fritids Gula uppe
mejl
090-16 50 56
073-073 11 77

Therese Andersson:
Fritids Gula uppe
mejl
090-16 50 56
073-073 11 77

Katarina Nilsson:
Fritids Gula uppe
mejl
090-16 50 56
073-073 11 77

Farida Norlund: 
Förskoleklass Grå
mejl
090-16 50 98

Malin Nielsen 
Fritids Röda,
Lärare Bild 1-3
mejl
090-16 50 54
073-073 19 75

Maja Stolt 
Fritids Röda,
Lärare Idrott 1-3
mejl
090-16 50 54
073-073 19 75

Ann-Charlotte Adriansson:
Resurs Förskoleklass grå
090-16 50 98

Rektor och Administration

Elisabeth Jonsson:
Rektor
090-16 50 55
070-69 50 198

Mejl till ElisabethHelena Nilsson:
Administratör
Kontaktas b.la.
angående
ansökningar
till skolan.

Nås via kommunens
växel: 090-16 10 00
mejl till Helena

Övrig personal

Veronica
Stenmark:
Restaurang-
föreståndare/Kock,
Skolrestaurangen
mejl
090-16 50 66

Johanna Friman
skolrestaurangen
090- 16 50 66

Gunnar Gabrielsson:
Vaktmästare
mejl
070-640 14 47

Avdelningar

Telefon

Tegel

16 50 50

Gula nere

16 50 57

Gula uppe

16 50 56

Grå

16 50 98

Röda

16 50 54

Musikarbetsrum

16 50 59

 

 

Funktion

Namn

Telefon

Skolsköterska

Miriam Lindström

16 50 37, 070-640 79 97

Kurator Elevhälsan

Katarina Klefbom Wedin

090-16 50 45, 070-608 50 45

Webplatsadministratör

Johanna Fahlén

 

 

Lena Nilsson (föräldraledig)

 

 

Katarina Nilsson

 

 

___________________________________________________________________________

Mottagnings- och telefontider på Backens skola

Skolsköterskan Miriam Lindström
Tel: 090- 16 50 37
Mobil: 070-640 79 97

E-post Miriam

 

Miriam är på Backens skola: måndagar, eftermiddagar tisdag, onsdag, torsdag samt fredagar.
Med reservation för att ändringar kan förekomma.


Under läsåret 17/18 genomför skolsköterskan bl.a. följande arbetsuppgifter i elevgrupperna:
Förskoleklass: Hälsosamtal med elev och förälder/vårdnadshavare, screeningundersökning (längd, vikt, syn, hörsel).
Årskurs 2: Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet. Mässling, påssjuka, röda hund.
Årskurs 4: Hälsosamtal med elev och förälder/vårdnadshavare, screeningundersökning (längd, vikt, rygg), sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
Årskurs 6: Vaccination flickor enligt nationella vaccinationsprogrammet, HPV (livmoderhalscancer).


Skolläkaren Wasal Kasim
Har mottagning ca 1ggr/månad och bokas via skolsköterskan.
Besöks- och postadress
Backenvägen 107-109
903 62 Umeå
Mottagning i Tegelhuset intill personalrummet


Kurator Elevhälsan: Katarina Klefbom Wedin

Mail till Katarina

Tel: 090-16 50 45

Mobil: 070-608 50 45


Sjukanmälan

Klicka här för information

 

Ledigheter

Ansökan om ledighet sker på denna blankett som lämnas ifylld till ansvarig klasslärare.

Ledighet kan av respektive klasslärare beviljas för högst 2 sammanhängande dagar och högst 5 dagar per år.

Ledighet utöver detta och upp till 10 dagar kan beviljas av rektor.
Ledighet längre än 10 dagar beviljas av skolområdeschef.