• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Hos oss får du kunskap och kompetens för framtiden

330 elever från olika kulturer möter en erfaren personal med höga pedagogiska ambitioner och ett stort socialt engagemang.

På Ålidhemsskolan finns bibliotek, fritidsgård och skola under samma tak och det medför goda möjligheter till samverkan.

Skolan är en del i ett kultur- och resurscentrum för hela området. Den fina utemiljön inspirerar till lärande och lek i alla åldrar. Här trivs både elever och personal.

Kompetens för framtiden

Eleverna på vår skola ska känna trygghet, tillhörighet och stolthet. De ska uppleva att skoldagen innehåller utmaningar, meningsfulla sammanhang, kreativt skapande och glädje i att lyckas. Alla ska få stöd i sitt lärande och sin utveckling så att de kan göra goda val för framtiden.

För oss är det viktigt med en skola för alla där olikheter utvecklar tolerans och solidaritet. Ett arbetssätt där självkänsla, nyfikenhet, initiativförmåga och lust att lära främjas.

Kunskap och likvärdighet

För att kunna göra goda val i framtiden måste eleverna få stöd i sitt lärande och sin utveckling. Vår främsta tillgång är en professionell och engagerad personal som tränar eleverna på att tänka självständigt, att ifrågasätta det de ser och hör, att stå upp för det de tror på och att lösa olika problem de möter.

Vi strävar efter en likvärdig bedömning genom att föra en dialog mellan lärare inom skolan och med lärare på andra skolor.

Vi arbetar alltid med att utveckla verksamheten för elever i behov av särskilt stöd. Både läromedel och undervisning anpassas efter behov. Förutom special- och resurspedagoger har vi läxläsning efter skoltid där elever kan få extra stöd.

Rätt till en bra lärandemiljö

Eleverna har rätt till en lugn och trygg lärandemiljö och vi har tydliga ramar och regler för samvaro och arbetsro. Våra elever förstår att rättigheter följs av skyldigheter. För oss är det viktigt med ett demokratiskt förhållningssätt med delaktighet och medansvar så att eleven kan ta ansvar för och se sitt eget lärande.

Vi har elevskyddsombud i åk 6-9 som hjälper till med att förbättra arbets- och lärandemiljön.

Våra elever ska känna sig välkomna och sedda.