• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Ställ en fråga om förskoleklass, grundskola och fritidshem

Generella frågor om förskoleklass, grundskola och fritidshem besvarar vi i detta forum inom några dagar. Undvik långa inlägg, skicka istället in flera separata frågor. Om du även vill få svaret mejlat till dig, uppge din mejladress. Vi publicerar alla svar här. För frågor som rör en enskild klass eller skola behöver du kontakta rektor eller personal på skolan.
Frågor och svar som hittills skickats in

Inom vilket område har man "rätt" att få plats i förskoleklass? Vår förskoleklass kommer att bli full och vad gäller då med närhetsprincipen?

Rektorer i de kommunala skolorna kommer att göra att vad de kan för att uppfylla det val av skola som du gör. Man har rätt att få plats i förskoleklass i en skola som ligger inom 3 km från hemmet eller skolskjuts om man bor långt från skolor.

Ibland kan det trots det bli fullt i alla klasser och inga nya klassrum att starta nya klasser i. Då sker ett urval efter principer som för och grundskolenämnden beslutat om.

Läs mer om urvalsprinciperna på: www.umea.se/urval

Får mitt barn skollunch när man går förskoleklass även om de slutar vid 12-tiden?

I kommunala skolor erbjuds skollunch. Kolla med rektorn på skolan om det finns någon orsak till att skollunch inte serveras, exempelvis på grund av skolskjutstider.

Skolan startar 21 augusti 2017, var ska mitt barn vara före det? Vår semester sträcker sig bara juli månad.

När du ansöker till förskoleklass så fyller du också i behov av fritidshemsplats. Fritidshem erbjuds mot avgift före och efter skoldagens slut för att du som förälder arbetar eller studerar. Skoldagen för barn i förskoleklass brukar starta ca 8.30 och sluta vid 12-tiden så de flesta barn har fritidsplats på morgonen och eftermiddagen.

Hur lång inskolning är det i förskoleklass respektive på fritidshem? Inser att det blir många inskolningar i sommar.

Man gör lite olika ute på skolorna men det är vanligt att förskolorna gör besök i en förskoleklass under våren. Då får man bland annat lära känna lokalerna och får prova på att äta lunch i skolmatsalen. Om barnet ska börja både i förskoleklass och på fritidshem är det bara en inskolning. De flesta skolor har en inskolning på två till tre dagar. Vid behov kan den utökas. Vissa har inskolning i augusti, vissa redan i maj. Vid om- och nybyggnation av en skola kan andra lösningar finnas. Det är alltid bäst att ta kontakt med rektor på den skola som ditt barn ska börja i eller gå på skolornas ”Öppet hus” för att få information.

Hur stora kan klasserna vara?

Prata med rektorn på skolan. Rektorn är den som beslutar om organisation och det kan skilja sig mellan skolor.

Vilken undervisning sker i förskoleklass?

Förskoleklass är ett mellanting mellan förskola och skola där pedagogerna drar nytta av förskolans pedagogik och förbereder barnen för grundskolans mål. Det sker på ett lekfullt sätt med varierad pedagogik över hela dagen. Stort fokus i den kommunala förskoleklassen läggs på att utveckla barnens språkliga medvetenhet och matematikförståelse. Det arbetet börjar redan i förskolan och har en avgörande betydelse för barnets fortsatta utveckling i många andra ämnen senare i skolan.

Se filmerna om Ara och Elliot som ger en inblick i hur en dag i förskoleklass kan vara.

Är tiden i förskoleklass obligatorisk eller har barnet möjlighet att vara borta från skolan?

Förskoleklass är en frivillig förberedelse inför grundskolan. Det är först när ditt barn börjar årskurs 1 som skolan blir obligatorisk och skolplikten gäller.

Hur arbetar skolan för att barnen ska vara goda kamrater och inte kränka varandra?

Alla skolor har likabehandlingsplaner som årligen uppdateras. Skolan arbetar hela tiden förebyggande för att stärka god kamratskap mellan barn och mellan barn och pedagoger.

Om jag är missnöjd med något i skolan, vem ska jag vända mig till?

I första hand ska du återkoppla till ditt barns pedagog eller lärare. Vi välkomnar återkoppling så att vi kan bli bättre!

Fyra steg för att återkoppla till skolan

Vilket extra stöd finns att tillgå om mitt barn kommer att ha svårigheter i förskoleklass?

Barnets pedagog har det största ansvaret att hjälpa barnet att utvecklas. Om du eller personalen upplever att barnet har stora svårigheter görs en kartläggning av barnets behov och ibland utarbetas ett så kallat åtgärdsprogram som talar om vilka insatser skolan ska göra för att hjälpa och stödja barnet. Detsamma gäller när barnet går i grundskolan.