• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Vi ger eleverna kunskap och trygghet

Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov.

Alla ska få en likvärdig utbildning

Alla elever, oavsett var de bor, ska få en likvärdig utbildning i skolan. För att garantera det så finns Läroplanen. Sättet att arbeta kan däremot skilja sig åt mellan olika klasser, vilket beror på att verksamheten anpassas efter eleverna – och ingen elevgrupp är den andra lik.

Digitala verktyg ökar elevernas kreativitet och nyfikenhet

Alla elever ska få en stimulerande skolgång och mötas upp på sin egen nivå. den kommunala skolan använder teknik ocvh digitala verktyg för att förbättra och variera undervisningen, de förenklar också möjligheten till kommunikation och sammarbete.

Elevens val ger möjlighet till fördjupning

I årskurs 4-9 har eleverna varje vecka 1,5 timme då de kan fördjupa sig i ett ämne de är intresserade av och som gagnar deras utveckling i skolan. den här tiden kallas för "Elevens val". Vissa skolor erbjuder olika inriktningar eller profilklasser.

Barnen får lära sig ta ansvar för en hållbar miljö

Vi vill förbereda eleverna på att ta ett eget ansvar för ett hållbart samhälle – även i framtiden. Därför strävar alla kommunala skolor efter att vara certifierad som en Skola för hållbar utveckling. Undervisning ska visa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Lärande genom dans, musik och konst

Alla elever får möta kultur på olika sätt i skolan. Att möta olika kulturella uttrycksformer, att uppleva och skapa själva, ger ökad lust att lära. Varje år erbjuder vi alla elever i eget skapande, kulturella möten och scenkonst, så som dans, musik eller teater.

Där den ena handen lämnar tar den andra vid

De kommunala förskolorna och skolorna följer ditt barns utveckling hela vägen från 1–16 år. Varje skolområde vet vilka utvecklingsbehov som finns inom området och ansvarar för en bra överlämning då det gäller ditt barns kunskaper och de färdigheter som behöver utvecklas på nästa enhet.


Har ditt barn rätt att lära sig ett minoritetsspråk?

Om du tillhör någon av de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar eller judar) har ditt barn rätt att få lära sig ert minoritetsspråk även om ni inte talar det hemma. Barnet behöver inte heller ha några förkunskaper i språket.delar i utbildningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Läs mer