• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskoleklass

Förskoleklassen är en del i det vi kallar för det livslånga lärandet. I förskoleklassens undervisning möter man barnen där de är genom att stötta och uppmuntra, men man ställer inga formella krav på att de ska ha nått en viss nivå.

Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjligheter att utveckla sitt lärande. Man talar om den röda tråden, som ska följa barnet på dess väg mot att bli en trygg, nyfiken, ansvarskännande människa och samhällsmedborgare.

Det bästa av två världar

I förskoleklassen kommer du att känna igen både förskolans pedagogik och skolans undervisning. Det är också det som är själva syftet med förskoleklassen. Här ska två verksamheter, med både likheter och skillnader, mötas och bli till en tredje – en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar.

Man skulle kunna säga att förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. På den bron får ditt barn i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna skolans värld. Lek, skapande och utforskande är viktiga

Samma mål för alla sexåringar

Utbildningen i förskoleklass ska ge eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att eleverna utvecklas i riktning mot dem.

Några exempel på sådana mål är att varje elev efter genomgången grundskola:

 • respekterar andra människors egenvärde
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
 • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Målen för förskoleklassens verksamhet är detsamma över hela landet. Oavsett var barnet går i skolan ska miljön och verksamheten i förskoleklassen vara anpassad efter sexåringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande. Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste pedagogiska redskap; lek, skapande och barnets eget utforskande.

I förskolan talar man om det lekande lärandet och den lärande leken – ett förhållningssätt som ska följa med barnet i förskoleklassen och in i grundskolan. Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjligheter att utveckla sitt lärande.

Varje förskoleklass är unik

Läroplanen ska garantera att alla elever får en likvärdig utbildning i förskoleklassen, oavsett var de bor. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt i olika förskoleklasser. Vad som passar i en förskoleklass fungerar kanske inte i en annan. Verksamheten ska anpassas efter eleverna och ingen elevgrupp är den andra lik.

Läs mer om läroplanerna

Följ Ara och Elliot en dag i förskoleklass och på fritids

Har ditt barn rätt att lära sig ett minoritetsspråk?

Om du tillhör någon av de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, tornedalingar eller judar) har ditt barn rätt att få lära sig ert minoritetsspråk även om ni inte talar det hemma. Barnet behöver inte heller ha några förkunskaper i språket.delar i utbildningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Läs mer