Lyssna
Kontakt
Bild för 'Utbildning och barnomsorg'

Vi ger eleverna kunskap och trygghet

Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar den kommunala skolan på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov.

Ansöka till förskoleklass

Om ditt barn fyller 6 år under 2018 får du som vårdnadshavare information om ansökan till förskoleklass hemskickad via post. Från 2 januari till 6 februari kan du via e-tjänsten Söka skola söka plats i förskoleklass.
Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Följ Ara och Eliot en dag i förskoleklass och fritids

Ansöka till skola med högre årskurs

Om ditt barn börjar en högre årskurs som innebär byte av skola kommer eleven automatiskt att placeras på den kommunala skola som finns i ert geografiska område.

Om du vill göra en aktivt ansökan till en annan skola, kommunal eller fristående, utanför det område ditt barn tillhör, ska du ansöka via blanketten "Anmälan till/byte av kommunal grundskola".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Efter skolvalet den 6 februari börjar planeringen av verksamhet, klasser och resurser. Om antalet elever är fler än de platser som finns på skolan sker ett urval enligt beslutade urvalsprinciper.
Läs mer om principer för urval om det är fler sökande till en skola än vad det finns platser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00 
 

Umeå kommun